Susținem Manifestul pentru copii - 10 angajamente pentru copiii din România, inițiat de organizația Salvați Copiii și UNICEF astăzi, de Ziua internațională a drepturilor copilului!

Sperăm ca acest angajament - asumat și semnat de principalele partide politice din Parlamentul României (PDL, PNL, PSD, UDMR) - să atragă atenția asupra nevoii de a face curriculum-ul școlar relevant pentru schimbările din viața copiilor și tinerilor, participanți tot mai activi în cultura media.

Prin semnarea Manifestului pentru copii, sprijinit şi de 35 de coaliţii şi organizaţii neguvernamentale, factorii de decizie îşi asumă următoarele angajamente:

  1. Vom promova cu prioritate o abordare preventivă a protecţiei copilului, prin iniţiative comunitare de succes şi ne vom asigura că sunt alocate suficiente fonduri pentru a angaja cel puţin un asistent social în fiecare comună. Vom acorda prioritate şi interzicerii instituţionalizării copiilor sub trei ani şi a copiilor cu dizabilităţi. (Asigurarea serviciilor sociale de calitate pentru protecţia copilului şi prevenirea separării copilului de familie)
  2. Le vom asigura copiilor romi accesul la servicii de educaţie, sociale şi de sănătate, garantându-le şanse egale. (Incluziunea socială a copiilor dezavantajaţi de etnie romă)
  3. Vom introduce măsurile necesare pentru a ne asigura că toţi copiii sunt protejaţi împotriva violenţei din familie, şcoală şi societate, precum şi împotriva celei rezultate din accesul neinformat la mijloacele moderne de comunicare. Vom adopta, totodată, cadrul normativ necesar pentru promovarea educaţiei pentru competenţe media şi digitale în rândul copiilor. (Prevenirea violenţei asupra copilului)
  4. Ne vom implica în acţiuni imediate pentru a oferi servicii de sănătate, educaţie şi protecţie socială mai bune copiilor cu dizabilităţi şi familiilor lor. Instituţionalizarea, precum şi stigmatizarea, discriminarea şi alte comportamente sociale negative trebuie eliminate sistematic. (Protecţia copiilor cu dizabilităţi)
  5. Vom promova serviciile preventive de sănătate şi vom aloca suficiente fonduri în acest sens. Ne angajăm să contribuim la scăderea mai rapidă a numărului de decese înregistrate în rândul mamelor şi al copiilor sub cinci ani şi să dezvoltăm servicii medicale de bază şi de specialitate pentru adolescenţi. (Asigurarea serviciilor medicale de calitate pentru sănătatea mamei şi copilului)
  6. Vom promova măsurile necesare pentru ca toţi copiii din România să se bucure de cea mai bună stare de sănătate fizică şi mentală pe care o pot atinge şi să beneficieze de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. (Dezvoltarea serviciilor pentru sănătatea mentală a copilului)
  7. Vom acorda o atenţie deosebită fenomenului abandonului şcolar şi vom aloca suficiente resurse bugetare pentru implementarea modelelor eficiente de creştere a calităţii educaţiei. Vom promova în mod activ iniţiative relevante de educaţie preşcolară şi parentală la nivel naţional şi ne vom asigura că sunt alocate suficiente fonduri pentru implementarea acestora. (Asigurarea educaţiei de calitate pentru toţi copiii)
  8. Vom sprijini participarea organizaţiilor neguvernamentale la procesele de elaborare a politicilor, de stabilire a alocărilor bugetare şi de monitorizare a drepturilor copilului. Vom valoriza expertiza şi experienţa acumulate de ONG-uri şi vom susţine dezvoltarea, în parteneriat cu autorităţile locale, de servicii de calitate pentru copii, în special pentru cei vulnerabili. (Consolidarea cooperării dintre sectorul public şi organizaţiile neguvernamentale)
  9. Le vom asigura copiilor condiţiile necesare pentru a se exprima şi a participa la luarea deciziilor ce-i privesc şi vom sprijini implicarea şi iniţiativele lor, inclusiv structurile reprezentative ale copiilor. (Stimularea consultării şi participării copiilor)
  10. Vom asigura un sistem eficient de monitorizare şi coordonare a implementării drepturilor copilului. (Eficientizarea monitorizării şi coordonării implementării drepturilor copilului).

Citiți documentul AICI!

Mai multe informaţii despre document pot fi obţinute la telefon 021.311.75.96, email [email protected], persoană de contact Mihaela Manole. 

ActiveWatch / CC BY 3.0