Misiunea noastră

Milităm pentru comunicarea liberă, în interes public, și pentru respectarea drepturilor omului.

Valorile noastre

  • Imparțialitate
  • Transparență
  • Respect pentru adevăr, fapte & interes public
  • Echitate socială

Istoric

Cu o experiență de aproape 30 de ani, ne-am început activitatea în 1994, ca Agenția de Monitorizare a Presei - un departament de cercetare crescut sub umbrela Aşezământului Cultural Academia Caţavencu. Din 2006, ActiveWatch a devenit organizaţie de sine stătătoare, constituită legal ca asociaţie.

Academia Catavencu.png

AW a început activitatea ca Agenția de Monitorizare a Presei - departament al Academiei Cațavencu

ActiveWatch a avut șansa de a traversa etape diverse ale României post-decembriste și de a contribui la încercările de transformare ale spațiului civic autohton.

Organizația a beneficiat de contribuția a zeci de profesioniști și voluntari și a fost și rămâne un spațiu de formare și creștere pentru fiecare membru al echipei. De-a lungul timpului, ActiveWatch a funcționat ca o platformă de dezbateri și un spațiu de coagulare în jurul unor teme sensibile: încălcări ale drepturilor omului, presiuni asupra mass-media, lipsa respectării principiilor bunei guvernări, grantarea unor procese electorale corecte, promovarea unei societăți incluzive, educația mediatică și civică, ș.a.

Logos of partner organizations.png

AW este membru RSF, IFEX și INACH

În 2004 am devenit membri ai reţelei Reporteri fără Frontiere și în 2013 devenit membri IFEX - cea mai mare rețea globală de organizații care activează pentru libertatea de exprimare. Pentru că ne plac provocările libertății de exprimare, din 2008 am devenit membri ai rețelei INACH – International Network against Cyber Hate.


Echipa