ss-avertizori-1170x780

FreeEx

SOLID - Integritatea impune solidaritate

"SOLID - Integritatea impune solidaritate" este un program de consolidare a protecției avertizorilor de integritate desfășurat de ActiveWatch în parteneriat cu APADOR-CH.

Scopul proiectului este conștientizarea publică asupra rolului avertizorilor de integritate în societatea românească și consolidarea acestui rol prin crearea unui sistem de protecție eficient, în colaborare cu instituțiile statului și sectorul privat. Obiectivele proiectului sunt:

  • Promovarea transpunerii corecte și timpurii a Directivei UE a avertizorilor de integritate în vederea încurajării participării democratice și a apărării și promovării libertății de exprimare sub forma avertizării de integritate.
  • Identificarea nevoilor avertizorilor de integritate și dezvoltarea unui centru de resurse care să le ofere sprijin juridic și psihologic.
  • Creșterea nivelului de cunoaștere și înțelegere a rolului avertizorului de integritate, la nivelul societății românești.

Share această pagină: