De azi găsiți online site-ul proiectului ONAIR o bază de date în limba engleză cu bune practici în folosirea media la clasă, strânse de la profesori din șase țări partenere în proiect (Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia, România). Cele 50 de studii de caz colectate în Romania descriu proiecte derulate în clasă cu elevii, pentru implementarea cărora profesorii au folosit diverse media, dar mai ales internetul.

  • Ateliere de evaluare a studiilor de caz din România

În perioada 13-14 februarie anul curent, 30 de profesori au evaluat studiile de caz din România în cadrul a două ateliere organizate la sediul ActiveWatch.

În ansamblu, studiile de caz au primit o evaluare pozitivă, profesorii-evaluatori au apreciat varietatea temelor folosite în proiectele descrise și implicarea profesorilor, mai ales că majoritatea proiectelor nu au beneficiat de un buget de susținere a activităților cu elevii sau de susținere instituțională.

Din evaluarea proiectelor/experiențelor primite a reieșit că profesorii folosesc mai degrabă noile tehnologii (precum calculatorul și programul pentru prezentări PowerPoint) pentru a face activitățile în clasă mai atractive pentru elevi, și mai puțin noile media (precum internetul, blogul, jocuri educaționale online etc.) cu scopul de a dezvolta abilități de analiză critică a mesajelor media - componentă importantă în educația media.

Profesorii au identificat nevoia de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea de abilități TIC, dar și de competențe în media și comunicare și de susținere instituțională din partea școlilor.

Un lucru este sigur: elevii răspund foarte bine la metode alternative de predare care folosesc noile tehnologii și media.

Rezultatele colectării și evaluării studiilor de caz în România au fost prezentate de către reprezentanții ActiveWatch săptămâna trecută, la întâlnirea partenerilor de la Sofia (Bulgaria). Mai multe detalii despre întâlnire, găsiți AICI.

Găsiți publicația online cu studiile de caz din România AICI.

ActiveWatch / CC BY 3.0