Scopul fundamental al cursului - inițiat de ActiveWatch în anul 1999 - este formarea unui cetățean-consumator de media avizat. Prin intermediul acestui curs, tinerii de liceu vor putea să-şi dezvolte abilităţile de analiză şi raportare critică la mesajele transmise prin mass media, capacitatea de a lua decizii și de a acționa în cunoștință de cauză.

Disciplina “Competență în mass media” face parte din Curriculum la Decizia Școlii, aria curriculară “Om şi Societate” și beneficiază de o oră pe săptămână.

Programa școlară a intrat în vigoare începând cu anul școlar 2004/2005 și poate fi predată în toate clasele IX-XII. Puteți consulta programa pe site-ul Ministerului Educației AICI.

Din experiența de până acum, rezultată din predarea cursului în peste 120 de licee, putem spune că elevii au primit cu entuziasm atât tema, cât și abordarea interactivă a cursului. O calitate foarte apreciată a disciplinei, semnalată de mulți elevi, este faptul că se adresează unei realități cu care ei sunt în contact direct, în regim cotidian.

Cele mai reușite experiențe pedagogice se regăsesc în Ghidul Profesorului, instrument util în predarea cursului și disponibil gratuit în număr limitat la sediul ActiveWatch. Contact: laura@activewatch.ro
 

ActiveWatch / CC BY 3.0