ActiveWatch a demarat proiectul ONAir în România. Scopul proiectului  este de a-i ajuta pe profesori să exploateze potențialul de atractivitate al Noilor Media asupra tinerei generații, cu scopul de a capta atenția elevilor și de a-i motiva să deprinda abilități de înțelegere și producere a mesajelor media, dar și de a-i ajuta să se raporteze critic la informațiile transmise prin media.

Proiectul este implementat de nouă instituții partenere din șapte țări europene: Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia și România.

Partenerii în proiect:

Partenerii ONAir

Principalele grupuri ţintă al proiectului sunt profesori și elevi din școli generale și licee din cele 6 ţări participante în proiect, care vor fi direct implicaţi în activităţile proiectului.

Activităţi
• Cercetarea nevoilor de pregătire – Grupuri de lucru de profesori, formatori şi experţi în domeniu vor analiza nevoile şi aşteptările sistemului şcolar referitoare la posibilitatea exploatării noilor media pentru dezvoltarea aptitudinilor de scris şi lectură şi, în mod treptat, a capacităţii elevilor de a analiza şi interpreta informaţia pentru a deveni utilizatori avizați ai noilor media.
• Colectarea şi analiza experienţelor existente. În fiecare ţară grupuri de lucru formate din profesori, formatori şi experţi vor strânge şi analiza informaţii despre experienţa existentă în domeniul folosirii mediilor în contexte educaţionale, pentru dezvoltarea deprinderilor de înţelegere şi producere a mesajelor scrise şi orale şi pentru dezvoltarea spiritului critic şi pregătirea ca utilizatori de media.
• Dezvoltarea metodelor educaționale bazate pe medii.
• Testarea și evaluarea metodelor bazate pe medii.

În urma derulării proiectului, organizatorii preconizează că:
- elevii vor beneficia de existența unor metode validate și de materiale didactice, bazate pe exploatarea Noilor Media și al potențialului de comunicare al acestora;
- directorii de școli, profesorii și personalul administrativ care lucrează în școlile gimnaziale vor beneficia de metodele și mijloacele pentru exploatarea Noilor Media;
- experții și persoanele cheie în procesul decizional vor beneficia de o întelegere aprofundată a modului în care noile limbaje și canale de transmitere a informației influențează procesul educațional.

În București, șapte școli sunt partenere în proiect:
1. Liceul Teoretic “Ion Neculce”,
2. Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”,
3. Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”,
4. Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice “I.N.Socolescu”,
5. Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”,
6. Liceul Teoretic "Ion Creangă",
7. Liceul Teoretic "Jean Monnet".

Radio România este partenerul media al proiectului ONAir.

Comisia Europeană a aprobat în 2008 finanţarea proiectului "ONAir: Effective use of Media for School Education" promovat de Universitatea Sapienza din Roma şi coordonat de Organizaţia de Training Pixel Associazione Italia, în cadrul “Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii” subprogramul “Comenius”, acţiunea “Proiecte Multilaterale”.

Proiectul a început în noiembrie 2008 și se va desfășura până în octombrie 2010.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta site-ul proiectului ONAIR.


 

ActiveWatch / CC BY 3.0