mind-the-hate.png

Media & Societate

Open Code for Hate-Free Communication (OpCode)

Proiectul Open Code for Hate-Free Communication (OpCode) a vizat combaterea discursului de ură online printr-o abordare multidimensională care constă în monitorizarea, analiza, luarea de măsuri, dezvoltarea de soluții software gratuite și deschise pentru moderarea conținutului generat de utilizatori și prin implicarea în activități de advocacy și consolidarea rețelei (Rețeaua internațională împotriva urii cibernetice). Proiectul a urmărit, de asemenea, să consolideze eforturile organizațiilor societății civile de a participa la exercițiile europene de monitorizare și de a monitoriza în permanență internetul, furnizând astfel date ca bază pentru politicile viitoare. În plus, obiectivul nostru a fost de a oferi factorilor de decizie politică la nivel național și european, precum și companiilor IT, recomandări cu privire la modul în care să abordeze această problemă. Proiectul a contribuit la recomandarea Comisiei Europene privind măsurile de combatere eficientă a conținutului ilegal online, care subliniază necesitatea cooperării și a schimburilor reciproce între companiile de tehnologie și organizațiile societății civile, în beneficiul publicului.

Partenerii proiectului: ActiveWatch (România, partener principal), DigiQ (Slovacia), Centrul Estonian pentru Drepturile Omului (Estonia), Asociația NEVER AGAIN (Polonia) și Movimiento Contra la Intolerancia (Spania).

Share această pagină: