Sesizare catre Consiliul National al Audiovizualului - Emisiunea Sinteza Zilei (Antena3) din 29 ianuarie 2013

, 3 Feb 2013

Nume post: Antena 3

Tipul postului: TV
Data difuzării emisiunii: 29 ianuarie 2013
Ora difuzării: 21:30
Denumirea emisiunii: Sinteza zilei

ActiveWatch sesizează Consiliul Național al Adiovizualului în legătură cu emisiunea Sinteza zilei difuzată de către postul de televiziune Antena 3 în data de 29 ianuarie 2013, ora 21:30.

În cadrul emisiunii a fost comunicată informația potrivit căreia site-ul Consiliului Județean Covasna nu ar avea o versiune în limba română. În acest sens au fost prezentate mai multe imagini ale site-ului respectiv, care aveau conținut exclusiv în limba maghiară (v. Anexa 1). Cu toate acestea, verificand site-ul oficial al CJ Covasna, s-a putut constata că acesta are o versiune în limba română și că în colțul din dreapta sus apare un link către această versiune (v. Anexa 2). Mai mult, comparând imaginile din Anexele 1 și 2 se poate observa că imaginea prezentată de către Antena 3 (Anexa 1) a fost alterată, întrucât lipsește secțiunea din partea dreaptă a site-ului, care include și link-ul către versiunea în limba română a site-ului. Această prezumție se susține și prin faptul că un alt print-screen al site-ului CJ Covasna, care a fost prezentat în timpul emisiunii, conține link-ul către versiunea în limba română, lucru care nu a fost precizat de către moderator. (V. Anexele 3 si 4). Prin urmare, considerăm că au fost încălcate următoarele prevederi ale Deciziei nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual:

ART. 64
(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

ART. 65
În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;
b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală;
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate;

Prin urmare, considerăm că, în conformitate cu Art. 64, alin. 2 din Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Consiliul Național al Audiovizualului trebuie să solicite furnizorului de servicii media Antena 3 să aducă rectificările necesare, în aceleași condiții de difuzare ca aceea a informației inițiale.

Citește și comentariul de pe BLOG.

Share această pagină: