defaultCover_freeEx.png

FreeEx Bună guvernare

Scrisoare deschisa - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.102/22.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Câmpina

Scrisoare deschisă, 27 Iul 2021

28 iulie 2021

București
În atenția: Consiliului Local al Municipiului Câmpina, județul Prahova


Subiect: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.102/22.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului CâmpinaStimați consilieri, 


ActiveWatch, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Inovare Publică sunt organizații cu expertiză în domeniul mass-media și al bunei guvernări. În această calitate ne adresăm dvs. în legătură cu PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.102/22.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Câmpina, care urmează a fi adoptat în sedința de Consiliu de pe 29 iulie. 


Vă solicităm să amânați adoptarea acestui proiect până la clarificarea unor aspecte care pot fi problematice și care pot intra în conflict cu legislația în vigoare sau cu normele de bună practică. 


Astfel:


I. Alin. (4) și (8) ale Art. 27 din Proiectul de Hotărâre încalcă Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 


Conform articolului 27 alin. (4) din Proiectul de Hotărâre: “(4) La ședințe pot participa reprezentanți ai mass-media, acreditați de primărie, cu respectarea Codului deontologic al Ziaristului adoptat de Clubul Român de Presă și a dispozițiilor legale instituite prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a Normelor Metodologice de aplicare”. Conform articolului 27 alin. (8) din Proiectul de Hotărâre: “Reprezentanții mass-media sunt obligați sa respecte întocmai Rezoluțiile nr.1.003/1993 și nr.1.215/1993 ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristică. Retragerea acreditării se va decide de Primărie, numai în cazul în care se constată abateri repetate de la normele deontologiei profesionale/fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției. 


Prin contrast, Legea nr. 544/2001 prevede că: “Art. 18, alin. (3): Autoritățile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normala a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii.”. 


Deci, conform Legii nr. 544/2001, retragerea acreditării unui jurnalist nu se poate face pentru abateri deontologice. Nu este rolul sau expertiza autorităților locale să verifice respectarea eticii jurnalistice de către presa acreditată. În concluzie această prevedere încalcă legislația în vigoare și trebuie modificată.  


II. Există o neconcordanță la Art. 27 între alin. (9) și (10). În primul aliniat se vorbește doar de

înregistrările audio, iar în cel de-al doilea și de video. Condițiile de acces la informații trebuie să fie aceleași, indiferent dacă este vorba despre presă scrisă, radio sau televiziune. De asemenea, este esențial ca presa să aibă posibilitatea de a filma și înregistra ședințele în condiții optime. În concluzie, Consiliul Local Câmpina are obligația de a asigura presei prezente la ședință condiții egale de acces la informații și un spațiu sau spații dedicate din care să poată face astfel de filmări și înregistrări ale ședințelor. în condiții optime


III. Referitor la implementarea unei proceduri de acreditare, considerăm că o astfel de procedură nu este nici necesară nici indicată în cazul unei autorități locale de municipiu cu un număr mediu de locuitori, legitimația de presă putând fi singurul act necesar pentru a permite accesul neîngrădit al presei la ședințele de Consiliul Local sau în incinta primăriei. Dacă se decide că o astfel de acreditare este absolut necesară, atunci trebuie elaborată o procedură de acreditare, care poate fi parte a aceluiași Regulament de organizare și funcționare. Această procedură nu poate încălca Legea nr. 544/2001, art. 18, care reglementează procedura acreditării. 


Acestea sunt doar câteva prevederi problematice pe care le-am observat în PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.102/22.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Câmpina, care urmează a fi adoptat în sedința de Consiliu de pe 29 iulie. Pentru adoptarea unui Regulament legal și democratic, recomandăm Consiliului Local al Municipiului Câmpina amânarea adoptării acestuia și organizarea de consultări publice. Cu stimă, 

Liana Ganea

Președintă ActiveWatch 


Oana Preda

Directoare executivă 

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică


Ovidiu Voicu

Director Executiv

Centrul pentru Inovare Publică
Contact:

0723 306 308

[email protected]

www.activewatch.ro 

www.inovarepublica.ro

cere.ong 


Share această pagină:


Din aceeași categorie

Comisia de Etică și Arbitraj din televiziunea publică riscă să își piardă independența

Comunicat de presă, 17 Iul 2023

19 ONG-uri îi cer procurorului general să respecte legea în cazul Emilia Șercan

Scrisoare deschisă, 11 Iul 2023

Regimul subvențiilor în foste state comuniste

Știre, 27 Iun 2023