defaultCover_governing.png

Bună guvernare

Scrisoare deschisă către susținătorii propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (B 758/2022)

Scrisoare deschisă, 29 Noi 2022

În atenția Doamnelor și domnilor senatori Roberta Anastase, Viorel-Riceard Badea, Claudia-Mihaela Banu, Dănuţ Bica, Iulian-Mihail Bîca, Florian-Dorel Bodog, Septimiu-Sebastian Bourceanu, Liviu Brătescu, Sorin-Ioan Bumb, Robert-Marius Cazanciuc, Ioan-Cristian Chirteş, Titus Corlăţean, Ioan Cristina, Alexandru-Răzvan Cuc, Vasile Dîncu, Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher, Virgil Guran, Matei Constantin-Bogdan, Patricia Simina Arina Moș, Nicolae Neagu, Ştefan-Radu Oprea, Ciprian Pandea, Eugen Pîrvulescu, Vlad-Mircea Pufu, George Scarlat, Eugen Nazare Ţapu, Marius-Gheorghe Toanchină, Marcel Vela, Mihail Veştea, Sorin Vlaşin, Daniel Fenechiu, Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş

Stimate doamne, stimați domni,

Vă solicităm să vă retrageți susținerea pentru Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (B 758/2022).

Modificarea legislativă pe care o susțineți pornește de la o premisă care este, pe cât de eronată, pe atât de revoltătoare, cu privire la activitatea ONG-urilor. Aflăm, astfel, din expunerea de motive care însoțește propunerea legislativă, că România nu are autostrăzi ori hidrocentrale pentru că ONG-urile atacă acte administrative. Așa încât, bine ar fi ca ele să nu se amestece în mecanismele de verificare a legalității construcției de autostrăzi sau hidrocentrale sau a altor proiecte de construcții, cum ar fi cele imobiliare, iar, dacă totuși îndrăznesc să o facă, să plătească garanții de până la 50.000 de lei. Expunerea de motive pornește de la teza că ONG-urile acționează cu rea-credință, o inovație juridică care arată felul în care, după 30 de ani, parlamentarii inițiatori înțeleg rolul și rostul ONG-urilor în apărarea interesului public.

Concret, propunerea căreia v-ați asociat include măsuri care încalcă grav accesul la justiție, dreptul la asociere și limitează serios misiunea organizațiilor neguvernamentale de a proteja interesul public. Menționăm în acest sens:

 • Introducerea răspunderii patrimoniale a membrilor consiliului director pentru orice prejudiciu cauzat terților, în cazul în care acțiunea a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă, (în timp ce, pe de altă parte, nu există răspundere individuală a unui reprezentant al administrației publice, de exemplu, în cazul unei decizii definitive care constată nelegalitatea unui act administrativ);
 • Sunt stipulate noi condiții pentru ca o organizație să fie „îndreptățită” să atace în instanță un act administrativ: vechimea organizației (minim doi ani), dovedirea că ”asociaţia a urmărit în mod activ scopurile menţionate în statut care au legătură cu actul administrativ atacat” (criteriu foarte subiectiv) și depunerea unei cauțiuni de 1% din valoarea investiției (maximum 50.000 lei), de către o organizație, atunci când este atacat un act administrativ (care presupune realizarea unei investiții);
 • Este propusă interdicția ca o persoană să facă parte din consiliul director al unei organizații, dacă în ultimii 5 ani a fost membru în consiliul director al unei asociații care a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească;
 • Proiectul de lege propune ca aceste măsuri să aibă efect retroactiv, în sensul că se aplică și proceselor aflate pe rol.
 • Modificările propuse vizează orice demers în instanță pe care îl pot face organizațiile, inclusiv acționarea în instanță a autorităților pentru încălcări ale legii, cum ar fi nerespectarea reglementărilor cu privire la transparență și participare publică.

Toate aceste propuneri vin în contextul în care Codul de procedură civilă reglementează deja, într-un mod acoperitor, abuzul de drept procesual.

În ansamblul ei, propunerea legislativă pe care ați legitimat-o prin semnătura dumneavoastră duce la îngrădirea unor drepturi fundamentale și contravine principiilor de funcționare ale unui stat democratic. Faptul că organizațiile neguvernamentale pot apela la instanțe pentru a împiedica eventuale încălcări ale legii face parte din dinamica sănătoasă a unei societăți în care mecanismele de control ale puterii funcționează. Or, propunerea legislativă încearcă tocmai să dezechilibreze și mai tare raportul de putere între instituțiile publice și spațiul civic, lucru de neconceput într-un stat democratic.

Vă aducem în atenție că accesul liber la justiție, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și dreptul la asociere sunt garantate de Constituția României, precum și de convențiile internaționale de drepturile omului la care România este parte.

De asemenea, aceste măsuri contravin legislației Uniunii Europene și convențiilor internaționale care prevăd un rol activ al organizațiilor neguvernamentale în ce privește acționarea în instanță  în cazuri de încălcare flagrantă a drepturilor cetățenilor. Iată câteva exemple:

 • Art. 80 Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor GDPR);
 • Art. 22, 53 și 86 Regulamentul (UE) 2022/2065 privind o piață unică pentru serviciile digitale;
 • Art. 3 Directiva 2009/22/EC privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor;
 • Întreaga Directivă 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor;
 • Art. 11 din Directiva 2011/92/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
 • Art. 3 și 9 din Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată și ratificată atât de UE cât și de România.

Deloc întâmplător, pe 21.11.2022, au fost adoptate modificări la Legea 50/1991, la Legea 350/2001 și la Legea 554/2004 care conduc la restrângerea posibilității organizațiilor de a apela la justiție pentru a contesta în instanță documentațiile de urbanism (din motive ce țin, de exemplu, de potențialul impact negativ asupra mediului). Proiectul de lege pentru modificarea OG 26/2000 merge mai departe, restricționând accesul la justiție în toate domeniile, inclusiv în zona transparenței decizionale, accesului la informații de interes public, drepturilor sociale și altora asemenea.

Punând alături cele două demersuri ale parlamentarilor, pentru noi este evident că există un efort concertat pentru a descuraja și îngreuna exercitarea dreptului la justiție. Mai mult, expunerea de motive a propunerii legislative justifică eșecul sistemic al statului de a implementa proiecte de investiții majore, prin nominalizarea ONG-urilor ca fiind cele care ”aduc grave prejudicii interesului public prin privarea de servicii esenţiale unei societăţi moderne şi dezvoltate, prejudicii produse bugetului de stat, precum şi celorlalte ramuri ale economiei pe orizontală”. Atragem atenția asupra faptului că atunci când un proiect este oprit, acest lucru se întâmplă în urma unor decizii ale instanțelor de judecată, care constată nelegalitatea desfășurării acestor proiecte.

Având în vedere cele prezentate mai sus, avem încredere că veți înțelege că semnătura dumneavoastră susține un proiect iliberal, cu un efect profund nociv asupra drepturilor omului, a statului de drept și chiar a conformării acquis-ului comunitar.

Semnatari:

 1. CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
 2. Centrul pentru Inovare Publică
 3. ActiveWatch
 4. Centrul FILIA
 5. Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației
 6. Asociația Bud’s Flowers
 7. Asociația Pe Stop
 8. Asociația pentru Tehnologie și Internet – ApTI
 9. Fundația TERRA Mileniul III
 10. Asociația pentru Dezvoltare GHEPart
 11. Asociația Bankwatch Romania
 12. Asociația Parcul Natural Văcărești
 13. Asociația 2Celsius
 14. Comunitatea Declic
 15. Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS)
 16. Asociația Code for Romania
 17. Fundatia PARADA
 18. Fundația PACT
 19. Asociația Átlátszó Erdély Egyesület (Transilvania Transparentă)
 20. Fundația Eco-Civica
 21. Asociația ACCEPT
 22. Asociatia NEOS
 23. Asociația Colors
 24. Asociația Mai Mult Verde
 25. Asociația Visum pentru Educație și Cultură
 26. Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)
 27. Asociația Miliția Spirituală
 28. Asociația Respiro
 29. Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS)
 30. Funky Citizens
 31. Fundația Comunitară București
 32. Asociația MozaiQ LGBT
 33. Expert Forum
 34. Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)
 35. Centrul Roman de Politici Europene (CRPE)
 36. Fundatia Terre des hommes Romania
 37. Romanian Quantitative Studies Association
 38. Fundatia ICAR
 39. Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
 40. Centrul de Resurse Juridice
 41. Asociația Quantic
 42. Grupul Civic Pentru Locuri de joacă și Spații verzi în Grozăvești
 43. Asociația CIVICA (Iași)
 44. Asociatia Mediawise Society
 45. Centrul pentru Studiul Democrației
 46. Asociația Sens Pozitiv
 47. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
 48. Asociația Eu, tu și ei Focșani
 49. Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu
 50. Asociația dexonline
 51. Grupul Civic „Horpaz Asociația Civică”
 52. Centrul pentru Jurnalism Independent
 53. Fundația Agenția Împreună
 54. Centrul pentru Legislație Nonprofit
 55. Consiliul Național al Elevilor
 56. Societatea Academică din România
 57. Asociația Front
 58. Asociația pentru Tranziție Urbană
 59. CS Aktiv Rm Vâlcea (Clubul Copiilor Aktivi )
 60. Asociația Inițiativa Civică Bucureștii Noi
 61. Asociația Institutul de Cercetare Făgăraș
 62. Fundația Mihai și Maria Frățilă
 63. Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare
 64. Asociația Societatea Română de Sălbăticie
 65. Asociația YouHub Association
 66. Asociația Love and Give
 67. Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
 68. Asociația Romanian Women’s Lobby
 69. Asociația Alianța pentru Combaterea Abuzurilor
 70. Fundația Comunitară Timișoara
 71. Societatea de Analize Feministe AnA
 72. Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)
 73. Asociația pentru Dezvoltare Activă – ADA
 74. Federația Fundațiile Comunitare din România
 75. Fundația Comunitară Iași
 76. Fundația Comunitară Cluj
 77. Fundația Comunitară Vâlcea
 78. Asociația HaicuBicla
 79. Fundația Inima de copil
 80. Asociația AIDE
 81. Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS
 82. Consiliul Tineretului din România (CTR)
 83. Fundația Pro Patrimonio
 84. Asociația Pro Xpert Râmnicu Vâlcea
 85. Asociatia Simbio
 86. Fundația Comunitară Dâmbovița
 87. Asociația Partener pentru Tine
 88. Asociația A DOUA ȘANSĂ – VÂLCEA
 89. Federația Bicicliștilor din România (FBR)
 90. Asociația turistică sportivă civică și ecologistă CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA (CCN)
 91. Asociatia Centrul Gifted Education
 92. Asociația Zâmbete Colorate
 93. Fundația Comunitară Țara Făgărașului
 94. Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică
 95. Asociația Clujul Sustenabil
 96. Grupul Iniţiativa Favorit
 97. Asociația Rise OUT
 98. Fundația Greenpeace România
 99. Asociația Creionam Viitorul
 100. Fundația Agapedia România
 101. Centrul pentru Resurse Civice
 102. Institutul Român pentru Pace – PATRIR
 103. Fundația Comunitară Oradea
 104. Fundația Comunitară Mureș
 105. Asociația Rădăuțiul Civic
 106. Asociația Grupul de Inițiativă Kiseleff
 107. Asociația Dream Project
 108. Asociația Părinți de Cireșari
 109. Asociația ARDT ORADEA
 110. Asociația Cătunul Verde Oradea
 111. Floreasca Civică
 112. Asociația Ecoteca
 113. Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc
 114. Asociația pentru Relații Comunitare
 115. Asociația Agent Green
 116. Asociația Suflețel Târgoviște
 117. Asociația A Doua Șansă Vâlcea
 118. Asociația Toto&Pufi
 119. Asociația NUCA Animal Welfare
 120. Asociația „Și ei au dreptul la viață” Fălticeni
 121. Asociația Youth For Neamț
 122. Fundația Corona
 123. Asociația Ecovas
 124. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vaslui
 125. Asociația Unic Iași
 126. Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei
 127. Asociația euRespect
 128. Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ – APTA Iași
 129. Asociatia A.R.T. Fusion
 130. Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă
 131. Asociația Divers
 132. Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea
 133. Asociatia People for Sport Romania
 134. Fundația Comunitară Galați
 135. Asociatia Orientat
 136. Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.
 137. Asociația Techsoup
 138. Asociația Semper Musica
 139. Asociația Iele-Sânziene
 140. Asociația Stea
 141. Fundația Romanian Angel Appeal
 142. Fundația FARA
 143. Asociația Fragile Society
 144. Fundația Regală Margareta a României
 145. Confederatia Caritas Romania
 146. Federatia SenioriNet
 147. Asociatia Narada
 148. Asociația Dăruiește Aripi
 149. Asociația Academia de Advocacy
 150. Asociația Four Change
 151. Asociatia Opportunity Associates Romania
 152. Fundația Friends for Friends
 153. Asociația de Ajutor Mutual Slatina Timiș – ADAMS
 154. Asociația Help Autism
 155. Asociația Cristi Vasiliu/ACV
 156. Asociația Samaritenii Orăștieni
 157. Dăruiește Viață
 158. ARCADIA – Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională
 159. Grupul Parcul Herăstrău
 160. Asociația OneKind

Share această pagină:


Din aceeași categorie

Șase întrebări pentru ministrul Predoiu și pentru șeful CSM

Scrisoare deschisă, 20 Ian 2023

Cerem autorităților să ratifice Convenția OIM pentru eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii

Scrisoare deschisă, 17 Ian 2023

Politici sociale asezonate cu amenzi

Știre, 16 Ian 2023