Discurs public responsabil Bună guvernare Participare publică Justiție socială

Scrisoare a societății civile adresată Partidului Popular European

Scrisoare deschisă, 5 Mar 2024

Mai multe organizații neguvernamentale europene și din România au adresat un apel participanților la Congresul PPE în care le cer acestora să respingă orice alianță și asociere cu partidele de extremă dreapta la nivel local, regional, național și european, exprimându-și îngrijorarea că ura, extremismul și excluderea se vor muta de la marginile sistemului democratic spre centrul acestuia. Congresul PPE ce are loc la București în perioada 6-7 martie 2024.

Scrisoare a societății civile adresată Partidului Popular European

Dragi lideri de partid,

UE nu ar exista astăzi fără contribuția democrației creștine. Familia de partide pe care o reprezentați astăzi a fost unul dintre principalii piloni ai păcii, democrației și dezvoltării pe continent.

În timp ce vă întâlniți la București pentru Congresul Partidului Popular European și pregătiți campania pentru viitorul Parlament European, suntem extrem de îngrijorați de faptul că ura, extremismul și excluderea se vor muta de la marginile sistemului nostru democratic spre centrul acestuia. În calitate de organizații care lucrează zilnic pentru a proteja democrația și drepturile fundamentale, care luptă împotriva discriminării și excluziunii, suntem îngrijorați că eforturile noastre nu vor fi suficiente.

Partide, organizații, lideri și platforme media se mobilizează astăzi pentru a câștiga alegeri și mandate pe baza urii și discriminării. Din păcate, ei reînvie o tradiție politică care a adus distrugeri imense și durere în perioada interbelică. Atunci și acum, trebuie să-i numim și să-i tratăm ca atare - adversari ai democrației și ai demnității umane.

Sperăm că onorați moștenirea democrației creștine și angajamentul istoric de a construi o Europă unită. Sperăm că aveți încredere în propriile valori și că veți traversa cu fermitate turbulențele politice din această perioadă. În acest scop, vă încurajăm cu tărie să respingeți orice alianță și asociere cu partidele de extremă și de extremă dreapta la nivel local, regional, național și european. Vă rugăm să nu faceți aceste partide mai relevante și mai influente. Cu toții vom plăti un preț mare pentru această influență. La fel de important, vă rugăm să vă abțineți de la a le imita ideile, mesajele și politicile. Din nou, îi va face mai puternici. Familia Dvs. politică are deja în istoria sa alternative credibile și clare, la fel ca alte familii de partide democratice. Dar sunteți cea mai mare familie de partide din Europa, iar această poziție vine cu o mare responsabilitate.

Vă reamintim că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este și un război împotriva democrațiilor, valorilor, drepturilor și stilului nostru de viață. Cedarea în fața excluderii, fricii și urii ne va slăbi până la punctul dezintegrării europene și decăderii democratice. Avem încredere că vă veți angaja pe o altă cale în Congresul de la București și în anul electoral care vine.

05.03.2024

Persoane de contact:

Florina Presadă, Directoare Executivă, Asociația ACCEPT

Florin Buhuceanu, Președinte executiv, ECPI - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

ONG-uri și grupuri europene:

Forumul Civic European (Rețea paneuropeană formată din 100 de asociații și ONG-uri din 29 de țări europene)
ILGA - Europa (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association - Europe)

International Planned Parenthood Federation - European Network

European Forum of LGBTI+ Christian Groups

ONG-uri din România:

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile - FDSC

Asociația ACCEPT

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice - ECPI

Centrul FILIA

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală - SECS

ActiveWatch

Asociația Ark Oradea

Asociația SEXUL vs BARZA

Asociația Mame pentru Mame

Asociația Funky Citizens

Asociația Română Anti-SIDA - ARAS

Asociația Sens Pozitiv

Consiliul Național Român pentru Refugiați

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului - ACTEDO

Centrul pentru Parteneriat și Egalitate - CPE

Asociatia Identity.Education

Asociația [H] Brașov

Asociația TransCore

Asociația A.R.T. Fusion

Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Incluziune pe Bune

Centrul de Advocacy și Drepturile Omului - CADO

Asociația CIVICA

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația Cetățeni Activi pentru Relații Etice - C.A.R.E.

Asociația Tineri pentru Tineri

Fundația Agenția Împreună

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Civil Society Letter to the European People’s Party

Dear party leaders,

The EU would not exist today without the contribution of Christian democracy. The party family you represent today was one of the main pillars of peace, democracy and development on the continent.

As you are meeting in Bucharest for the European People's Party Congress and preparing the campaign for the next European Parliament, we are extremely worried that hate, extremism and exclusion will move from the fringes of our democratic system toward the mainstream. As organizations working daily to protect democracy and fundamental rights, to fight discrimination and exclusion, we are worried that our efforts will not suffice.

Parties, organizations, leaders, and media platforms are today mobilizing to win elections and mandates based on hate and discrimination. They are, unfortunately, reviving a political tradition that brought immense destruction and pain in the interwar period. Now and then, we must name them and treat them as such - adversaries of democracy and human dignity.

We hope you honor the heritage of Christian democracy and the historical commitment to building a united Europe. We hope you trust your values and steer firmly through this period's political turbulence. To this end, we strongly encourage you to reject any alliance and association with the extreme and far-right parties at local, regional, national and European levels. Please do not make these parties more relevant and influential. We will all pay a high price for this influence. Equally important, please refrain from imitating their ideas, messages and policies. Again, it will make them stronger. Your party family already has in its history credible and clear alternatives, and other democratic party families as well. But you are the largest party family in Europe, and this position comes with great responsibility.

We remind you that the Russian war on Ukraine is also a war on our democracies, values, rights and lifestyle. Giving in to exclusion, fear, and hate will weaken us to the point of European disintegration and democratic decay. We trust you will commit to a different path in the Bucharest Congress and the coming electoral year.

Contact persons:

Florina Presadă, ACCEPT Association, Executive Director

Florin Buhuceanu, ECPI - Euroregional Center for Public Initiatives, Executive President

The signatories are:

European Organizations and Groups:

European Civic Forum (Pan-European network of more than 100 associations and NGOs across 29 European countries)

ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association - Europe)

International Planned Parenthood Federation - European Network

European Forum of LGBTI+ Christian Groups

Romanian organizations:

FDSC - Civil Society Development Foundation

ACCEPT Association

ECPI - Euroregional Center for Public Initiatives

FILIA Centre

SECS - The Society for Education on Contraception and Sexuality

ActiveWatch Association

Ark Oradea Association

SEXUL vs BARZA Association

Mame pentru Mame Association

Funky Citizens

ARAS - Romanian Association Against AIDS

Sens Pozitiv Association

Romanian National Council for Refugees

CPE - Center for Partnership and Equality

ACTEDO - Equality and Human Rights Action Centre

Identity.Education Association

[H] Brașov Association

TransCore Association

A.R.T. Fusion Association

Centre for Legal Resources (CLR)

Incluziune pe Bune Association

CADO - Advocacy and Human Rights Center

CIVICA Association

MozaiQ LGBT Association

C.A.R.E. - Active Citizens for Ethical Relationships Association

Youth for Youth Association

Împreună Agency Foundation

Resource Center for Public Participation, CeRe

Rise OUT Association

Share această pagină:


Din aceeași categorie

Ce face ANCOM-ul cu DSA-ul: Poliția Internetului sau un mediu online sigur și fiabil, prin respectarea drepturilor fundamentale? - Scrisoare deschisă

Scrisoare deschisă, 3 Apr 2024

Solicitare privind transparența ședințelor Biroului Electoral Central

Scrisoare deschisă, 17 Mar 2024

Jurnaliști înjurați și amenințați la Primăria Ploiești sub ochii îngăduitori ai primarului Volosevici. Scrisoare deschisă către conducerile PSD și PNL

Scrisoare deschisă, 7 Mar 2024