FreeEx

Răspunsul ActiveWatch către CNA în cazul Antena3-Andreea Pora

, 26 Ian 2014

27.01.2014

Către Consiliul Național al Audiovizualului


În urma discuțiilor care au avut loc în cadrul ședinței CNA din 23 ianuarie 2014 despre emisiunea postului Antena3 din 14 ianuarie 2014 și în cadrul cărora un membru CNA a afirmat că nu se pronunță asupra acestui caz în lipsa unei opinii a ActiveWatch, organizația noastră face următoarele precizări:

1. Mulțumim membrilor CNA pentru încrederea pe care o acordă expertizei ActiveWatch. ActiveWatch este o organizație care militează pentru comunicare liberă în interes public. ActiveWatch nu este un arbitru al spațiului audiovizual și nu are obligația de a reacționa public asupra tuturor derapajelor etice din spațiul audiovizual. Organizația noastră și-a construit de-a lungul activității sale o strategie de reacție publică și un set de mecanisme de evaluare în funcție de care își stabilește oportunitatea și intensitatea reacției publice. În măsura în care subiectul în dezbatere a făcut obiectul evaluării ActiveWatch, disponibilitatea organizației de a răspunde unei solicitări din partea CNA și de a pune la dispoziția membrilor consiliului propriile opinii este totală.

2. Cu privire la cazul discutat de membrii CNA în ședința din 23 ianuarie, în cadrul căreia s-a amânat adoptarea unei decizii, ActiveWatch își exprimă următoarele puncte de vedere:
a) Considerăm că în cadrul emisiunii Sinteza zilei din 14 ianuarie 2014 a fost încălcat dreptul la demnitate al Andreei Pora, drept protejat de reglementările audiovizuale în vigoare (Art.3(2) din legea 504/2002 a audiovizualului, respectiv art.30, 34 și 40 ale Codului de reglementare în audiovizual).
Referitor la materialul video difuzat în intervalul 22:41 – 22:45, considerăm că toate intervențiile asupra materialului (montajul audio-video) au condus spre o imagine voit distorsionată și nefavorabilă Andreei Pora, aceasta fiind pusă într-o situație degradantă și umilitoare.
Dezbaterea, critica, expunerea inconsecvențelor de discurs, chiar și ironizarea afirmațiilor persoanelor publice sunt justificate din perspectiva interesului public și nu pot fi sancționate dacă sunt făcute cu bună-credință. Însă modul în care materialul video a fost montat și ilustrat sonor a avut ca efect orientarea mesajului către umilirea persoanei vizate - Andreea Pora – nicidecum către o înfruntare de idei ori argumente (fie aceasta chiar stridentă ca limbaj) care să susțină interesul public al demersului.
Cu alte cuvinte, colajul de imagini și sunete nu este propus pentru a susține o dezbatere despre opiniile exprimate de A. Pora, ci este realizat pentru a o decredibiliza pe aceasta, decredibilizarea vizând comportamente irelevante pentru interesul public. Avem de-a face cu un comportament editorial facil și tabloid, care apelează la difuzarea repetată a unor imagini și sunete, în încercarea de a atrage mai ușor atenția publicului asupra caricaturii unei persoane, și nu cu o critică a opiniilor acelei persoane.
Actele normative în baza cărora CNA își desfășoară activitatea conțin articole relevante pentru acest tip de comportament al mass-media audiovizuale.

b) Ținând cont de degradarea accelerată a discursului public și infestarea acestuia cu atacuri la persoană, considerăm că se impune o intervenție mai susținută din partea CNA pentru a tempera aceste derapaje în emisiunile televiziunilor care se declară a fi canale de știri și informare. Recomandăm CNA să lanseze o campanie de monitorizare a programelor tuturor posturilor de știri din perspectiva acestor comportamente și să aplice actele normative în sensul protejării demnității umane fără a aduce atingere libertății de exprimare.


Mircea Toma
Președinte ActiveWatch


Legea audiovizualului
ART. 3
(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
ART. 10
(1) Consiliul Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, este autoritate publică autonomă sub control parlamentar şi garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale.
(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligaţia să asigure:
a) respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României;
b) pluralismul surselor de informare a publicului;
c) încurajarea liberei concurenţe;
d) un raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice;
e) protejarea demnităţii umane, a dreptului la propria imagine şi protejarea minorilor;
f) protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale;

ART. 41
(1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime, în special reputaţia şi imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui program, beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare.
(2) Consiliul va adopta procedura necesară exercitării efective a dreptului la replică sau la rectificare, precum şi orice alte măsuri necesare, inclusiv sancţiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare într-o limită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului.
(3) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate să se adreseze instanţelor judecătoreşti.

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
ART. 30
Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
(1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.

ART. 34
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) Este interzisă difuzarea imaginii sau vocii persoanei aflate într-un spaţiu privat, fără acordul scris al acesteia.
(3) Este interzisă difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul scris al celui care îl ocupă în mod legal.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) situaţiile în care imaginile difuzate surprind fapte care prezintă un interes public justificat.

ART. 40
(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
(3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
(4) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale.
(5) Orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare sunt interzise în cadrul programelor audiovizuale.


 

Share această pagină:


Din aceeași categorie

Instanța de judecată confirmă abuzul DIICOT Brăila împotriva jurnalistului Alin Cristea și a publicației debraila.ro

Comunicat de presă, 29 Noi 2022

Instigarea publică la violență împotriva jurnaliștilor trebuie sancționată penal. Solidaritate a Reporteri fără Frontiere și ActiveWatch cu jurnalista Parászka Boróka

Comunicat de presă, 4 Noi 2022

Lista acționarilor din audiovizual

Știre, 20 Oct 2022