FreeEx

O sentință a justiției împiedică un jurnalist să relateze despre soția unui deputat

, 25 Mar 2012

Către Tribunalul Maramureș

În atenția dnei Președinte Lihet Cristina Laura

Către Ministerul Justiției În atenția dlui Ministru Cristian Predoiu

Către Consiliul Superior al Magistraturii În atenția dnei Președinte Nicoleta Ghica

Scrisoare deschisă

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei, în calitatea sa de organizație de drepturile omului a cărei misiune este promovarea comunicării libere în interes public, a luat act cu surprindere de sentința nr 73/19.01.2012 a Tribunalului Maramureș, Secția I Civilă în dosarul 7860/100/2011. Această sentință admite cererea de ordonanță președințială formulată de reclamanta Leșe Eugenia Mihaela (soția deputatului Doru Leșe) și îl obligă pe jurnalistul Ioan Romeo Roșiianu „la încetarea încălcării drepturilor cu caracter nepatrimonial privind imaginea, demnitatea și viața privată a reclamantei” în mod provizoriu, până la pronunțarea irevocabilă a sentinței în dosarul 7859/100/2012 înregistrat la Tribunalul Maramureș.

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei consideră această sentință ca fiind vagă, ambiguă, neargumentată, disproporționată în raport cu faptele, reprezentând un precedent extrem de periculos pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și pentru asigurarea dreptului publicului de a fi informat în legătură cu chestiuni de interes public.

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei consideră că:

  • neclaritatea sentinței face imposibilă aplicarea ei din cauza modului prea vag în care este formulată interdicția;
  • interdicția stabilită prin sentință este, în mod evident, nejustificată în raport de prevederile art.75 al Codului Civil, la care se referă în mod expres art.255 (3) al Codului Civil;
  • sentința nu este motivată de judecătorul Pop Gabriela, care nu a argumentat gravitatea faptei și prejudiciile pe care aceasta le-ar crea, deși era obligatoriu potrivit art. 255 (3) din Codul Civil;
  • imprecizia interdicției stabilită prin sentință obligă jurnalistul la autocenzură, afectându-i dreptul și obligația de a scrie și informa publicul privind activitatea profesională și afacerile Mihaelei Leșe;
  • considerăm că prin sentință trebuia să fie delimitată strict întinderea interdicției impusă ziaristului astfel încât să se țină cont nu numai de interesul Mihaelei Leșe de a își proteja dreptul la onoare, demnitate și viață privată, dar și de rolul vital al presei într-o societate democratică.

Așa cum reiese din materialele publicistice reclamate de acțiunea introdusă de Mihaela Leșe, conținutul acestora viza aspecte de interes public, întrucât articolele fac referire la activitatea profesională de medic (calitatea serviciilor medicale fiind o temă de interes public) a Mihaelei Leșe, dar și la calitatea de om de afaceri a reclamantei, jurnalistul semnalând posibile fapte de corupție, unele dintre acestea implicând și persoana deputatului Doru Leșe, soțul Mihaelei Lese, ceea ce justifică în plus invocarea interesului public.

Reputația și onoarea unei persoane publice nu sunt drepturi absolute și nu pot prevala în fața dreptului publicului de a fi informat în chestiuni de interes public. Ori, prin această ordonanță președințială, jurnalistul Ioan Romeo Roșiianu nu mai are dreptul să relateze nimic despre Mihaela Leșe, nici măcar în cazul ipotetic în care aceasta ar comite o infracțiune, cum ar fi producerea unui accident rutier conducând sub influența alcoolului sau în cazul în care ar exista o acțiune penală privind eventuale fapte de corupție comise de Mihaela Leșe.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit ca jurnalistul are dreptul să emită judecăți de valoare și să recurgă „la o anumită doză de exagerare sau provocare” atunci când la mijloc sunt chestiuni de interes public.

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei consideră că, până la pronunțarea sentinței de fond, jurnalistul trebuie să aibă posibilitatea de a își practica meseria și de a informa publicul cu privire la chestiunile de interes public.

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei solicită Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze cu atenție existența unor astfel de practici judiciare pe care le considerăm a fi extrem de periculoase și să le recomande magistraților să țină cont de interesul public, de prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și de practica Curții Europene a Drepturilor Omului. În acest sens, ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei își manifestă disponibilitatea de a sprijini un astfel de efort, în primul rând prin punerea la dispoziția CSM și a Institutului Național al Magistraturii a publicatiilor sale („Ghid Juridic pentru ziariști”, „Jurisprudența europeană privind libertatea de exprimare”, „Jurisprudența internațională privind libertatea de exprimare și accesul la informatii”, edițiile I, II și III).

De asemenea, ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei solicită Ministerului Justiției, promotorul noilor coduri, inclusiv al noului Cod civil – adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, să ia măsurile necesare pentru modificarea art. 255 alin. (3) din noul Cod civil, în sensul unei redactări mai clare și mai precise a conținutului interdicției cu caracter provizoriu care poate fi aplicată unui ziarist. Actuala redactare a textului permite instanței să interzică ziaristului orice fel de referire critică la adresa unei anumite persoane, ceea ce este în vădită contradicție cu rolul presei.

Cu stimă,

Mircea Toma Președinte ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei

Share această pagină:


Din aceeași categorie

Instanța de judecată confirmă abuzul DIICOT Brăila împotriva jurnalistului Alin Cristea și a publicației debraila.ro

Comunicat de presă, 29 Noi 2022

Instigarea publică la violență împotriva jurnaliștilor trebuie sancționată penal. Solidaritate a Reporteri fără Frontiere și ActiveWatch cu jurnalista Parászka Boróka

Comunicat de presă, 4 Noi 2022

Lista acționarilor din audiovizual

Știre, 20 Oct 2022