FreeEx

LPF și APSR instaurează cenzura în presa sportivă

, 25 Iun 2014

                                          

Comunicat

LPF și APSR instaurează cenzura în presa sportivă

ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au sesizat astăzi, 26.06.2014, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Consiliul Național al Audiovizualului în legătură cu Acordul încheiat între Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și Asociația Presei Sportive din România (APSR) privind acreditarea reprezentanţilor mass-media la jocurile din Campionatul Naţional ”Liga I” și Cupa Ligii, sezonul 2014/2015.

Acordul respectiv definește regulile acreditării jurnaliștilor la partidele din Liga1 la fotbal, aceste acreditări urmând a fi eliberate numai de APSR și exclusiv jurnaliștilor membri ai APSR. Măsura este excesivă, discriminatorie și anti-concurențială, prin faptul că acordă unei singure entități (o asociație profesională a jurnaliștilor sportivi) dreptul de a elibera acreditări, acordându-i acesteia un privilegiu nejustiticat, atât în raport cu alte organizații profesionale, cât și în raport cu jurnaliștii salariați/colaboratori ai unor entități media sau jurnaliștii independenți (freelance). Practic, se condiționează accesul la exercitarea profesiei de apartenența la o anumită organizație. Apartenența la o asociație profesională este un drept, nu o obligație.

De asemenea, Acordul definește condițiile de retragere a acreditării. Acestea le impun jurnaliștilor să nu prejudicieze imaginea LPF, a cluburilor membre, jucătorilor şi oficialilor acestora.
Această prevedere din contract limitează abuziv dreptul constitutional la liberă exprimare în chestiuni ce pot fi de interes public și constituie un precedent extrem de periculos pentru libertatea presei. De asemenea, este împiedicat liberul acces al publicului la informații și opinii, precum și libera formare a opiniilor. Rolul presei este de a veghea la bunul mers al societății, cu precădere de a expune abuzurile, ilegalitățile și corupția structurilor de putere, publice sau private. În cazul de față structurile de putere sunt reprezentate de o entitate privată (LPF). Este foarte grav că o asociație profesională de media cedează presiunilor venite din partea unor structuri de putere și limitează tocmai acele drepturi pentru care ar trebui să militeze.
Facem un apel către presa de sport și către întreaga comunitate jurnalistică să respingă acest Acord care subminează independența editorială, exercitarea profesiei și dreptul la liberă exprimare.

Mircea Toma, Președinte ActiveWatch
Ioana Avădani, Director Executiv Centrul pentru Jurnalism Independent

 


26.06.2014

Către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
În atenția dlui Președinte Csaba Ferenc Asztalos și a membrilor Colegiului Director

Vă supunem atenției Acordul încheiat între Liga Profesionistă de Fotbal și Asociația Presei Sportive din România privind acreditarea reprezentanţilor mass-media la jocurile din Campionatul Naţional ”Liga I” si Cupa Ligii, sezonul 2014/2015. Acordul respectiv definește regulile acreditării jurnaliștilor la partidele din Liga1 la fotbal, aceste acreditări urmând a fi eliberate numai de APSR și exclusiv jurnaliștilor membri ai APSR.

2. Condiţii de acreditare pentru jocurile din Campionatul Naţional ”Liga I”
Pentru obţinerea acreditării solicitanţii trebuie să fie membrii APSR, să comunice acestei asociaţii datele arătate la art. 2 de mai sus şi să îndeplinească celelalte condiţii stabilite de APSR (cererea de acreditare, alte acte necesare etc).
4. Accesul în stadion
Pentru accesul în stadion reprezentanţii mass-media acreditaţi vor prezenta personalului de pază cartea de identitate şi acreditarea LPF-APSR. În lipsa unuia dintre aceste documente nu se va permite accesul în arena sportivă.
Înțelegem necesitatea reglementării regimului de acreditare, care să ofere organizatorilor posibilitatea unui control mai riguros al accesului la masa presei. Totuși, soluția identificată este excesivă, discriminatorie și anti-concurențială, prin faptul că acordă unei singure entități (o asociație profesională a jurnaliștilor sportivi) dreptul de a elibera acreditări, acordându-i acesteia un privilegiu nejustiticat, atât în raport cu alte organizații profesionale, cât și în raport cu jurnaliștii salariați/colaboratori ai unor entități media sau jurnaliștii independenți (freelance).
Aceste acreditări urmează a fi eliberate numai membrilor APSR, excluzând jurnaliștii care nu sunt înscriși în APSR, încă o măsură discriminatorie și anti-concurențială, condiționând accesul la exercitarea profesiei de apartenența la o anumită organizație. Apartenența la o asociație profesională este un drept, nu o obligație. Mai mult, Acordul obligă jurnaliștii să se înscrie într-o singură asociație profesională în vederea obținerii acreditărilor la partidele din Liga 1.
Vă rugăm să analizați dacă acest Acord încalcă sau nu prevederile OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Vă mulțumim.
Mircea Toma, Președinte ActiveWatch
Ioana Avădani, Director Executiv Centrul pentru Jurnalism Independent

 

26.06.2014
Către Consiliul Național al Audiovizualului
În atenția membrilor Consiliului

Stimați Membri ai Consiliului Național al Audiovizualului,

ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent vă solicită să analizați dacă s-au încălcat normele legislației audiovizuale prin Acordul de asociere semnat între Liga Profesionistă de Fotbal și Asociația Presei Sportive din România. Acordul respectiv definește regulile acreditării jurnaliștilor la partidele din Liga1 la fotbal, aceste acreditări urmând a fi acordate exclusiv jurnaliștilor membri ai APSR.

De asemenea, Acordul definește condițiile de retragere a acreditării. Acestea le impun jurnaliștilor să nu prejudicieze imaginea LPF, a cluburilor membre, jucătorilor şi oficialilor acestora.
Conform Acordului, prin prejudicierea imaginii “se înţelege:
- Publicarea unor articole cu informaţii nereale;
- Publicarea unor articole cu un conţinut care denaturează starea de fapt reală, atestata prin diferite probe materiale sau sustineri obiective;
- Publicarea unor imagini sau videograme modificate prin editare;”

Solicităm CNA să analizeze dacă prevederile acordului încalcă următoarele articole din legea audiovizualului:

ART. 3 (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
ART. 6 (1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.
(2) Independenţa editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută şi garantată de prezenta lege.
(3) Sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine.

ART. 87 Orice clauze contractuale, indiferent de părţi, care încalcă, în domeniul audiovizualului, dreptul publicului de a primi informaţii de interes public şi libera concurenţă sunt nule.

Solicităm CNA să intervină în acest caz în baza ART. 8 din legea audiovizualului și să protejeze dreptul jurnaliștilor la exercitarea profesiei (1) Autorităţile publice abilitate asigură, la cerere: a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor; ART. 10. 3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligaţia să asigure:
a) respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României;

De asemenea, solicităm CNA ca, în baza ART. 10. (6) din Legea Audiovizualului să sesizeze Consiliul Concurenței pentru a analiza dacă regulile de acordare a acreditării sunt anti-concurențiale/restricționează concurența.
ART. 10. (6) Consiliul este obligat să sesizeze autorităţile competente cu privire la apariţia sau existenţa unor practici restrictive de concurenţă, a abuzului de poziţie dominantă sau a concentrărilor economice, precum şi cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competenţa sa.


Vă mulțumim.
Mircea Toma, Președinte ActiveWatch
Ioana Avădani, Director Executiv Centrul pentru Jurnalism Independent

 

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public.
Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare in valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG in Romania (www.fondong.fdsc.ro) și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2015 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.
 

Share această pagină:


Din aceeași categorie

Instanța de judecată confirmă abuzul DIICOT Brăila împotriva jurnalistului Alin Cristea și a publicației debraila.ro

Comunicat de presă, 29 Noi 2022

Instigarea publică la violență împotriva jurnaliștilor trebuie sancționată penal. Solidaritate a Reporteri fără Frontiere și ActiveWatch cu jurnalista Parászka Boróka

Comunicat de presă, 4 Noi 2022

Lista acționarilor din audiovizual

Știre, 20 Oct 2022