FreeEx

Libertatea de exprimare exclusă din mediul academic

, 26 Ian 2015

Decizia UAUIMB de a exmatricula un student care a inițiat o plângere către MEC cu privire la unele disfuncții ale procesului de învățământ de la UAUIMB constituie un act abuziv de restrângere a dreptului constutițional la liberă exprimare, contravine spiritului academic și reprezintă o încălcare a principiului respectării dreptului la opinie al studentului, prevăzut de Art. 3 al Legii educației naționale.

Conducerea Universităţii de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din Bucureşti (UAUIMB) l-a exmatriculat pe studentul în anul V Dragoş Alecsandru pentru că a iniţiat o plângere către Ministerul Educaţiei, privind condiţiile improprii de învăţământ din UAUIMB. Scrisoarea lui a fost semnată şi de alţi 700 de studenţi. Senatul universităţii l-a sancţionat pe iniţiator pe motiv că nu s-a adresat mai întâi conducerii Universităţii.

Acțiuni similare de intimidare sunt menționate într-uncomunicat recent al ANOSR, unde sunt enumerate o serie de abuzuri ce ar fi fost comise de conducerile altor unități de învățământ, mereu cu același scop, de a sancționa studenții care au curajul de a exprima opinii critice față de funcționarea procesului de învățământ.

Cerem conducerii UAUIMB să revină urgent asupra deciziei de exmatriculare și să ia act cu atenție și responsabilitate de faptele semnalate în petiția inițiată de Alecsandru Dragoş și semnată de peste 700 de colegi ai săi. Măsura exmatriculării este nedreaptă și disproporționată, indiferent de eventualitatea nerespectării unor regulamente interne ce ar fi obligat semnatarii plângerii să se adreseze mai întâi conducerii UAUIMB.

De asemenea, solicităm conducerii MEC să analizeze cu maximă atenție acest caz, să intervină activ pentru a preveni repetarea unor astfel de abuzuri și să sprijine spiritul civic și participarea cetățenească, în conformitatea cu misiunea și idealul sistemului educațional, așa cum sunt ele definite de Legea educației naționale.

(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.

(3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

 

___________

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG in Romania (www.fondong.fdsc.ro) și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015). Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org. Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.

Share această pagină:


Din aceeași categorie

Legile Securității

Știre, 9 Mar 2023

Legea securității cibernetice

Știre, 9 Mar 2023

Codul comunicațiilor

Știre, 9 Mar 2023