Dezvoltarea unei coaliții de ONG-uri preocupate de deschiderea competiției/pieței politice

, 31 Dec 2014

Dezvoltarea unei coaliții de ONG-uri preocupate de deschiderea competiției/pieței politice este proiect implementat de către Civitas '99 alături de ActiveWatch, ANBCC, CeRe și FunkyCitiziens și finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG in Romania.

Prin acest proiect urmărim implicarea societății civile în reformarea sistemului de partide. Implicit, un sistem reformat poate asigura o mai bună participare a cetățenilor și o mai corectă reprezentare a intereselor acestora.

În practică, proiectul nostru susține Campania Politică fără Bariere (web, Facebook), o coaliție largă de organizații ale societății civile care urmăresc scopuri comune cu ale noastre. Contribuția proiectului constă în desfășurarea unor activități de secretariat al coaliției PfB, cercetare, consultare și advocacy.
 

Despre PfB

Campania Politică fără Bariere urmărește simplificarea substanțială a cerințelor pentru înființarea partidelor politice și tratament similar pentru partide și candidați independenți. Caracteristic PfB este că urmărim până la capăt implicațiile organizatorice și financiare ale unei asemenea reforme. Dintre propunerile noastre, menționăm:

Înființarea unui partid cu doar trei semnături (ca o formă de respectare a dreptului la liberă asociere).

Finanțare de la buget în funcție de numărul de voturi obține (pentru a nu impacta negativ bugetul și a nu subvenționa crearea unor partide existente doar nominal).

Înscrierea în alegeri pe baza unui număr de semnături. (Dacă pentru simpla asociere nu este nevoie de intervenția statului, acceptăm că pentru intrarea în alegeri partidele trebuie să dovedească un minim de capacități organizatorice și reprezentative).

Numărul de semnături trebuie să fie rezonabil și proporțional cu populația din circumscripțiile în care se depun candidaturile. (Apare posibilitatea unor partide care susțin interese pe plan local).

Numărul de semnături trebuie să fie egal pentru partide și candidați independenți.

Pentru mai multe detalii consultați:

Principiile PfB


Propuneri de modificări legislative


Prezentare în fața Comisiei Parlamentare


Finanțare

Proiectul „Dezvoltarea unei coaliții de ONG-uri preocupate de deschiderea competiției/pieței politice” este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web.

FINANTATORIPARTENERI

Share această pagină: