FreeEx Libertatea de exprimare Presă liberă Media & Societate

Conservele electorale nu sunt știri. Difuzarea lor încalcă legea - Scrisoare deschisă către Consiliul Național al Audiovizualului

Scrisoare deschisă, 3 Iun 2024

Update: Pe 6 iunie 2024 CNA a sancționat cu somație B1TV și Antena 3 CNN pentru încălcarea reglementărilor privind campania electorală prin difuzarea materialelor în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, în programele de știri ale acestui post TV, respectiv pentru difuzarea de interviuri cu candidați.

_______________________________________________

Într-o scrisoare deschisă adresată azi Consiliul Național al Audiovizualului, ActiveWatch solicită acestui for de reglementare în audiovizual să analizeze, cu rigoare și în litera legii, incidența materialelor produse și promovate de candidați și integrate în emisiuni informative, fără o delimitare grafică și editorială clară.

După trei săptămâni de campanie electorală difuză și lipsită de consistență, ActiveWatch constată că nu știrile false sunt cele mai mari amenințări pentru spațiul informațional din audiovizual, ci falsele știri. ActiveWatch consideră că acest tip de comunicare afectează dreptul publicului la informare corectă și erodează suplimentar rolul mass-media de a verifica și analiza critic platformele și planurile candidaților.

Solicitarea vine după decizia Consiliului Național al Audiovizualului, din 30 mai 2024, de atenționare a postului B1 TV, printr-o scrisoare, pentru o pseudo-știre cu privire la lansarea programului electoral al unui candidat la alegerile locale. Pseudo-știrea consta în prezentarea, în calupul de știri, fără marcaj vizibil și lizibil și cu o intervenție editorială minimă, a unui material electoral al acestui candidat. Propunerea de sancționare cu somație a B1 TV pentru încălcarea prevederilor din legislația care reglementează campania electorală în audiovizual nu a întrunit voturile necesare. Cazul pseudo-știrii menționate nu este singular iar, în opinia ActiveWatch, decizia de a nu sancționa aceste situații încalcă legislația pe care CNA trebuie să o aplice.

3 iunie 2024

În atenția Consiliului Național al Audiovizualului

Scrisoare deschisă

Conservele electorale nu sunt știri. Difuzarea lor încalcă legea

După trei săptămâni de campanie electorală difuză și lipsită de consistență, constatăm că nu știrile false sunt cele mai mari amenințări pentru spațiul informațional din audiovizual, ci falsele știri. Solicităm Consiliului Național al Audiovizualului să analizeze extensiv, cu rigoare și în litera legii, incidența materialelor produse și promovate de candidați și integrate în emisiuni informative, fără o delimitare grafică și editorială clară. Considerăm că acest tip de comunicare afectează dreptul publicului la informare corectă și erodează suplimentar rolul mass-media de a verifica și analiza critic platformele și planurile candidaților.

Ilustrativă pentru acest fenomen este decizia Consiliului Național al Audiovizualului, din 30 mai 2024, de atenționare a postului B1 TV, printr-o scrisoare, pentru o pseudo-știre difuzată pe 18 mai 2024 cu privire la lansarea programului electoral al candidatei Gabriela Firea. Pseudo-știrea consta în prezentarea, în calupul de știri, cu o intervenție editorială minimă, a unui material electoral publicat pe pagina de Facebook a candidatei Firea. Propunerea de sancționare cu somație a B1 TV pentru încălcarea art. 7, alin. 2 din Decizia nr. 150/ 2024 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024 nu a întrunit voturile necesare.

În opinia ActiveWatch, decizia de a nu sancționa acest tip de pseudo-știri încalcă legislația pe care CNA trebuie să o aplice. Mai exact, sunt încălcate art. 5 alin. 1 lit. a, art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 2, art. 8 alin. 2 din Decizia nr. 150/2024.

Așa cum am arătat în raportul publicat pe 29 mai 2024, “CAMPANIE ELECTORALĂ 2 ÎN 1. Alegătorii, prinși între chichițe legislative și marcaje electorale foarte mici”, acest tip de știri înșelătoare, în care materialele electorale ale candidaților sunt prezentate drept conținut editorial, apar adesea în calupurile de știri. Aceste situații apar în ciuda faptului că legea permite difuzarea acestor materiale electorale numai în cadrul emisiunilor electorale (în cazul alegerilor locale) sau de promovare electorală (în cazul alegerilor europarlamentare) sau sub formă de spoturi electorale, clar marcate și delimitate.

Într-adevăr, prezentarea unor astfel de materiale de promovare publicate de candidați, cu doar o minimă intervenție jurnalistică, nu face decât să transforme redacțiile în instrumente de propagandă electorală. În plus, competitorii mai mici, care nu pot produce astfel de materiale, sunt dezavantajați. Iar CNA rămâne singurul responsabil să analizeze dacă modul în care sunt ele selectate de către televiziuni respectă principiile echilibrului și echității prevăzute de lege sau sunt favorizați, prin numărul de apariții, anumiți competitori.

Prezentăm câteva exemple ilustrative de știri similare, așa cum le-am publicat în raportul citat, dintre care primul este chiar pseudo-știrea B1 TV discutată în ședința CNA din 30 mai. Precizăm că B1 TV nu este un caz singular.

  • Material despre activitățile de campanie ale Partidului Național Liberal (lansare candidați la Cluj) prezentat în cadrul programelor de știri ale B1 TV din 18 mai 2024 (min. 35:20). “Știrea” este alcătuită din materialul de promovare al PNL, fiind, de altfel, și marcată cu codul impus de legislația finanțării campaniilor electorale. B1 TV difuzează știri similare, folosind materialele (probabil) puse la dispoziție de partide, și cu ceilalți competitori electorali (AUR, Drepta Unită), dar există o lipsă de echillibru în numărul de apariții al partidelor, în favoarea Alianței PSD-PNL.
B1 lansare candidati cluj

  • B1 a difuzat, în zilele de 22 și 23 mai 2024, în cadrul unor jurnale de știri – dimineața și seara – un spot/material electoral nemarcat despre o vizită a Gabrielei Firea la compania Romaero. Spotul a fost publicat cu același text introductiv ca cel citit de prezentatorul B1 TV pe site-urile Realitatea Plus (cu un marcaj de “promovare electorală” la final de articol) și Prima News (în secțiunea de “Comunicate”, fără marcaj de publicitate electorală). Pe cele două site-uri, spotul apare cu codul de identificare (CMF), care ne arată, cu ajutorul site-ului Autorității Electorale Permanente, cine a plătit pentru realizarea acestui material (în acest caz, PSD).

11  Gabriela Firea la compania Romaero

  • Există materiale care, chiar dacă nu sunt marcate, prin modul în care sunt editate (muzică, montaj) devine imediat evident pentru un privitor mai atent că, deși sunt prezentate ca știri realizate de radiodifuzori, sunt, de fapt, materiale de promovare realizate de candidați. Un astfel de material (spot electoral) prezentat ca știre s-a referit la Gabriela Firea și la promisiunea acesteia către bucureșteni că va finaliza Spitalul Metropolitan. Am identificat această “știre” pe Antena 3 și B1 TV. În plus, același material, difuzat la mai multe televiziuni, a fost postat ca spot electoral pe pagina oficială de Facebook a Gabrielei Firea, unde este și marcat cu codul unic alocat PSD în campania pentru alegerile locale. În mod enigmatic, marcajul a dispărut din știrile difuzate de B1 TV și Antena 3.

12 Gabriela Firea Spitalul Metropolitan

__________

Ședința CNA din 30 mai 2024 – între min. 10:00 și 44:00

Legislația relevantă:

Decizia nr. 150/ 2024 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024

Art. 5

(1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:

a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;

b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;

c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Art. 6

(1) În perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală.

Art. 7

(1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

(2) În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Sunt interzise difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali.

Art. 8

(2) Emisiunile electorale se realizează în direct sau se înregistrează, în cadrul timpului de antenă acordat fiecărui competitor electoral, în proporţiile stabilite de aceştia.

Art. 10

(1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

DECIZIE nr. 149 din 3 aprilie 2024 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024

Emisiuni electorale

Art. 7 - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot acorda acces competitorilor electorali numai prin:

a) emisiuni de promovare electorală - în care candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali, precum şi candidaţii independenţi îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură;

b) emisiuni de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi a altor invitaţi;

c) spoturi electorale - în care competitorii electorali sau candidaţii, după caz, îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură.

(2) Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio şi de televiziune, precum şi la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile private de radio şi de televiziune este gratuit.

Art. 8 - (1) În cadrul emisiunilor informative se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.

(2) Radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi cu prilejul activităţilor de campanie, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Emisiunile informative nu pot fi sponsorizate.

Art. 9 - (1) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

(2) Difuzarea în direct ori înregistrată a mitingurilor sau întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale competitorilor electorali, fără intervenţia editorială a radiodifuzorilor, este considerată emisiune de promovare electorală.

Art. 10 - Radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.

Art. 11 - Emisiunile de promovare electorală și de dezbatere electorală vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală”, sau, după caz, „dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune.

Art. 15 - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13.

(2) Spoturile electorale nu constituie publicitate comercială, în sensul dispoziţiilor legale.

(3) Spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau prin conţinut, de către competitorii electorali.

(4) Durata totală a difuzării spoturilor electorale nu poate depăşi 6 minute dintr-un interval de o oră.

(5) Pentru difuzarea spoturilor electorale radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să asigure competitorilor electorali condiţii egale de acces şi de tarifare pe unitatea de timp.

(6) În emisiunile de promovare electorală nu pot fi inserate spoturi ale unor competitori electorali în intervalele alocate altor competitori electorali.

(7) În cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi electorale numai în calupuri separate şi marcate corespunzător.

(8) În perioada campaniei electorale, cu excepţia spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de publicitate ce conţin referiri la competitorii electorali.

Share această pagină:


Din aceeași categorie

DIICOT continuă hărțuirea jurnaliștilor

Scrisoare deschisă, 18 Iul 2024

DIICOT continuă hărțuirea jurnaliștilor

Scrisoare deschisă, 18 Iul 2024

DIICOT continuă hărțuirea jurnaliștilor

Scrisoare deschisă, 18 Iul 2024