FreeEx

Centrul pentru Jurnalism Independent și ActiveWatch cer Guvernului să respingă propunerile de modificare a Legii Achizițiilor Publice

, 25 Noi 2012

În atenţia Domnului Victor Ponta,
Prim Ministru al României

Stimate Domnule Prim Ministru,

Organizaţiile semnatare au luat act cu surprindere de propunerea de amendare a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii iniţiată de ANRMAP şi postată pe site-ul acestei instituţii în data de 19 noiembrie 2012. Considerăm că forma propusă afectează grav transparenţa alocării contractelor de achiziţii publice, în principal a celor de publicitate, şi solicităm Guvernului să respingă modificările în forma lor actuală.

Forma propusă de ANRMAP ridică de la 15,000 la 30,000 de Euro pragul pentru alocarea directă a contractelor (modificarea art. 19). În plus, elimină practic obligaţia de transparenţă privind alocarea contractelor de publicitate, impunând respectarea ei de la valoarea nominală de 30,000 euro/contract, faţă de valoarea anuală cumulată de 15,000 de Euro, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.

Forma propusă

1. Alineatul (1) al articolului 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimată mai mare decât cea prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă are obligația de a publica un anunț de participare și un anunț de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet.”

Forma în vigoare:
Mai mult, noua formă a legii ar permite operatorilor privaţi să stabilească singuri ce anume informaţii din oferta lor vor să nu fie date publicităţii. Această formă încalcă prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi legea 182/2002 privind informaţiile clasificate (care nu reţine termenul de “informaţie confidenţială”).

Forma propusă

1. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 170 - Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire și indică în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate, sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.”

Forma în vigoare:

Art. 170 - Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Art. 215 - (1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

Considerăm că aceste modificări vin în contradicţie cu cerinţele alocării transparente şi responsabile a contractelor de achiziţii şi cu preocuparea pe care aţi exprimat-o în repetate rânduri faţă de cheltuirea eficientă a banului public.

Precizăm că introducerea prevederilor privind alocarea contractelor de publicitate în corpul OUG 34/2006 este rezultatul unei consultări cu toţi actorii interesaţi (industrie, agenţii de publicitate, societate civilă). Măsurile privind transparenţa au fost reduse treptat, în perioada 2009-2010, mergând până la eliminarea totală a criteriilor tehnice de alocare a publicităţii de către autorităţile publice (prin abrogarea ordinului ANRMAP nr 183/2006). Prin adoptarea formei propuse, guvernul Dumneavoastră va continua procesul de opacizare a publicităţii de stat şi de instaurare a arbitrariului şi a comenzii politice în alocarea acestor contracte.

Potrivit ultimului raport de monitorizare al Centrului pentru Jurnalism Independent (disponibil la http://www.cji.ro/?p=1761), valoarea estimată a publicităţii de stat este de circa 50-60 milioane RON pe trimestru şi alocarea arbitrară a acestor sume este de natură să distorsioneze mecanismele pieţei libere şi ale liberei concurenţe.

 

Ioana Avădani – Director Executiv, Centrul pentru Jurnalism Independent

Mircea Toma – Președinte, Active Watch – Agenția de Monitorizare a Presei.

Share această pagină:


Din aceeași categorie

Instanța de judecată confirmă abuzul DIICOT Brăila împotriva jurnalistului Alin Cristea și a publicației debraila.ro

Comunicat de presă, 29 Noi 2022

Instigarea publică la violență împotriva jurnaliștilor trebuie sancționată penal. Solidaritate a Reporteri fără Frontiere și ActiveWatch cu jurnalista Parászka Boróka

Comunicat de presă, 4 Noi 2022

Lista acționarilor din audiovizual

Știre, 20 Oct 2022