7.03.2014
Către Consiliul Superior al Magistraturii


Organizațiile semnatare consideră că perioada de consultare pentru modificările Ghidului pentru relația justiție-mass media oferită de CSM este insuficientă. Cerem CSM să prelungească acest termen într-un interval rezonabil, astfel încât toți cei interesați să aibă timpul necesar a formula comentarii și propuneri vizavi de textul documentului.
Complexitatea acestui document și implicațiile pe care aceste reglementări le au asupra unor chestiuni de interes public major (accesul la informații, libertatea presei, dreptul la un proces echitabil) presupun o analiză atentă din partea celor interesați, de aceea solicităm CSM să dea dovadă de deschidere și flexibilitate și să ofere un răgaz rezonabil pentru consultarea publică.

Vă mulțumim!

APADOR-CH - Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki
ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei
CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent
CRJI - Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație
Societatea Academică din România
Centrul de Resurse Juridice

S-a alăturat demersului nostru și Grupul pentru Dialog Social.

ActiveWatch / CC BY 3.0