Cadrul de Competențe iProfessional (iPCF) reprezintă un centralizator al competențelor necesare profesioniștilor din arte și medii digitale. iPCF definește un set de cunoștințe și aptitudini necesare pentru a dobândi rezultate profesionale în acord cu noile standarde de muncă ale pieții globale. Acest Cadru include competențe creative, tehnice și de afaceri care pot fi utilizate de formatorii din domeniu pentru a defini rezultatele țintite în procesul de învățare și pentru a defini curricula pentru profesioniștii din domeniul multimedia, inclusiv profesori și formatori. Cadrul de Competențe iProfessional (iPCF) poate fi de asemenea folosit de angajatorii din companii ca un instrument de referință în dezvoltarea și managementul resurselor umane. Informații despre Cadrul de Competențe iProfessional (iPCF) aici: Media Professionals' Competence Framework.

ActiveWatch / CC BY 3.0