ActiveWatch, Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe, Asociația ProDoMo, Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România, Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București, Asociația Peisagiștilor din România – Asop – Filiala Vest, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Asociația Salvați Dunărea și Delta și Asociația MaiMultVerde solicită Asociației Municipiilor din România să reprezinte interesul public și să ia poziție împotriva modificării Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din localități.

Săptămâna viitoare, în cadrul Comisiei de Mediu (Camera Deputaților), va fi discutată modificarea Legii 24/2007 care prevede posibilitatea legală de construire pe spațiile verzi: „Prin excepţie de la prevederile alin. (5) este permisă schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate privată, prevăzute ca atare în planurile de urbanism ca zone verzi, cu obligaţia amenajării ca spaţiu verde a unui teren echivalent ca suprafaţă, indicat de către autoritatea administraţiei publice locale, sau cu obligaţia menţinerii ori amenajării din suprafaţa terenului a unui procent de 15% de spaţiu verde".

Dacă această modificare de Lege este acceptată, pe 85% din spațiile verzi retrocedate se va putea construi. În momentul de față există interdiciția de a construi pe spațiile verzi, prin OUG 195/ 2005 (modificată prin OUG. 114 / 2007). Modificarea Legii 24 / 2007 ar scoate de sub protecție toate terenurile verzi retrocedate. Exemplificând cu Municipiul București, jumătate din Parcul IOR ar dispărea sub construcții, iar Parcul Bazilescu ar dispărea integral. De asemenea, prin sintagma ”este permisă schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate privată, […] cu obligaţia amenajării ca spaţiu verde a unui teren echivalent ca suprafaţă, indicat de către autoritatea administraţiei publice locale”, amendamentele propuse la Legea 24 / 2007 oferă posibilitatea diminuării accesului egal și echitabil la spații verzi de calitate pentru toți locuitorii orașelor, prin translatarea acestor suprafețe pe rezervele teritoriale ale administrațiilor publice amplasate, in general, la periferiile ariilor administrative caracterizate preponderent de o accesibilitate precară.


Având în vedere că modificarea Legii va avea un impact negativ major asupra calității vieții locuitorilor, considerăm că este datoria primarilor să protejeze interesele alegătorilor lor și să ia poziție împotriva unei propuneri legislative care va afecta radical sănătatea și viața locuitorilor. Spațiile verzi reprezintă în prezent unul dintre cele mai valoroase bunuri publice și considerăm că toate energiile aleșilor locali trebuie să se îndrepte înspre protejarea acestora.

Semnatari scrisoare:
ActiveWatch
Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe
Asociația ProDoMo
Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România
Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București
Asociația Peisagiștilor din România – Asop – Filiala Vest
Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Asociația MaiMultVerde

Asociația Salvați Dunărea și Delta

ActiveWatch / CC BY 3.0