Organizațiile ActiveWatch, CeRe și OPTAR au transmis în atenția Primăriei Capitalei observații pe o serie de proiecte aflate în dezbatere publică. Proiectele vizează studii de oportunitate privind o serie de servicii publice și regulamente pentru aceste servicii publice.

Cele trei organizații au transmis pentru aceste proiecte și solicitări de organizare a unor dezbateri publice, având în vedere calitatea foarte slabă a studiilor, precum și regulamentele care nu corespund, în opinia semnatarilor, cu prioritățile Municipiului București ori cu angajamentele luate deja de Primăria Municipiului București.

Astfel că documentele transmise vizează domeniul administrării fondului imobiliar, parcărilor și infrastructurii.

În ceea ce privește proiectele care vizează domeniul administrării fondului imobiliar, cele mai importante observații trimise de ActiveWatch și CeRe sunt:

1.     Studiul de oportunitate nu poate fi considerat un studiu, în condițiile în care este eminamente un document sinteză a legislației în vigoare și o serie de deziderate. Lipsesc informații esențiale, precum: care este numărul de imobile aflate în administrarea Primăriei Capitalei, care este gradul de ocupare etc?

2.     Lipsesc informațiile care să fundamenteze oportunitatea administrării acestui domeniu de către o altă entitate decât departamente din subordinea Primăriei Capitalei – pare să fie mai degrabă un document formal, fără să răspundă întrebărilor cu privire la nevoia înființării societății comerciale care să gestioneze acest domeniu;

3.     Cele două documente tratează doar superficial și strict în limitele minime legale problema locuirii sociale. Deși aceasta este una dintre cele mai acute probleme sociale, Primăria Capitalei pare să rateze și această șansă de a de gestiona această problemă.

Pentru a consulta documentele transmise, vă rugăm să accesați documentele aici și aici.

În ceea ce privește proiectele care vizează proiectele de infrastructură (managementul traficului si parcaje), cele mai importante observații transmise de OPTAR și ActiveWatch sunt:

1. Studiile de oportunitate nu prezintă argumente logice prin care delegarea serviciilor publice către societăți comerciale ar duce la eficientizarea politicilor publice din aceste domenii, fiind mai degrabă documente formale, fără un conținut argumentativ;

2. Niciunul dintre documente nu respectă principiile Planului de Mobiltate Urbană Durabilă, iar rezultatul aplicării acestor regulamente va fi creşterea congestiilor în municipiului București, prin încurajarea deplasărilor cu auto individual.

Linkuri către materialele analizate de noi și supuse dezbaterii publice:

a.     http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/15_20171229.pdf

b.     http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/11_20171229.pdf

c.     http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/13_20171229.pdf

d.     http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/14_20171229.pdf

e.     http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/12_20171229.pdf

f.      http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/04_20171229.pdf

g.     http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/05_20171229.pdf

ActiveWatch / CC BY 3.0