Asociația Agenția de Monitorizare a Presei, împreună cu Asociația pentru Tranziție Urbană și Grupul pentru Dezvoltare Locală au început implementarea proiectului "Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat" – CUPA, cod SMIS 40713, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 496 349 lei, din care:
• 486 422.02 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 9 926.98 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității organizatiilor neguvernamentale partenere de a coopera cu administrația publică (locală și centrală) pentru a contribui la eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care vizează dezvoltarea urbană.

Scopul proiectului:

- Creșterea nivelului de cunoștințe și aptitudini a membrilor organizatiilor partenere în domeniul politicilor publice (cu accent pe dezvoltarea urbană, mecanisme de participare publică, comunicare publică și inter-instituțională, transparenta decizională) în vederea îmbunătățirii dialogului și parteneriatelor cu actorii instituționali;
- Dezvoltarea capacității interne a organizațiilor neguvernamentale partenere în vederea creșterii relevanței în dialogul cu cetățenii și instituțiile publice prin activități de formare a membrilor și a voluntarilor;
- Îmbunătăţirea dialogului cu actorii institutionali in procesul de elaborare si implementare a legislatiei din domeniul dezvoltării urbane în vederea implicării cetățenilor in viitoarele procese de consultare publică ce vor fi desfășurate de autoritățile publice (în concordanță cu ultimele modificări legislative în domeniu);
- Promovarea şi integrarea principiilor egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile în activităţile curente ale organizaţiilor partenere.

Grupurile țintă vizate de activitățile proiectului sunt:

- membrii și voluntarii partenerilor de proiect;
- organizații non-guvernamentale cu activități specifice în domeniul dezvoltării durabile;
- Autorități publice centrale (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului și Schimbărul Climatice, Ministerul Culturii);
- Autorități publice locale (Primări, Prefecturi).

Principalele activități ce urmează să fie derulate în cadrul proiectului sunt:

- organizarea a cinci sesiuni de instruire adresate angajaților și voluntarilor partenerilor de proiect. Temele sesiunilor de instruire sunt: politici publice, management de proiect, comunicare și PR, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse;
- raport de analiză cu privire la aplicarea Ordinului de Ministru 2705 / 2010 în toate orașele reședință de județ din România, precum și la nivelul primăriilor de Sector și a Primăriei Generale a Municipiului București;
- realizarea unui ghid de bune practici internaționale în urbanism participativ adresat administrației publice și organizațiilor non-guvernamentale;
- realizarea unor materiale informative cu privire la drepturile cetățenilor în procesul de elaborare a documentațiilor de urbanism;
- desfășurarea unei campanii naționale de informare și conștientizare a publicului cu privire la drepturile cetățenilor în domeniul dezvoltării urbane;
- realizarea unor conferințe și mese rotunde adresate mass media și administrației publice cu scopul de a dezbate principiile și modalitatea de implementare a politicilor de participare publică în urbanism.

Proiectul are o perioadă de desfășurare de 12 luni (ianuarie – decembrie 2013).

Principalele rezultatele urmărite prin implementarea acestui proiect sunt:

- o mai bună colaborare între sectorul non-profit și administrația publică (locală și centrală) în ceea ce privește elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană;
- creșterea nivelului de implicare al cetățenilor din România în procesul de planificare urbană prin cunoașterea mecanismelor de participare publică;
- crearea unui site resursă de bune practici internaționale în domeniul participării publice în urbanism. 

Persoana de contact: Irina Zamfirescu, email: [email protected]

ActiveWatch / CC BY 3.0