În România, mai multe administrații locale au în lucru Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă, aflate în diverse stadii de realizare. Până acum, nici un document al acestor planuri nu a fost pus la dispoziția cetățenilor pentru ca aceștia să fie informați despre problemele identificate și soluțiile propuse. Astfel, se încalcă principala caracteristică a realizării unui astfel de plan: implicarea cetățenilor. Ghidul de realizare a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă precizează că

”planificarea participativă este o condiție prealabilă pentru ca cetățenii și părțile interesate să preia dreptul de proprietate asupra planului de mobilitate urbană durabilă și asupra politicilor pe care acesta le promovează. Aceasta face ca acceptarea de  către  public  și sprijinul  oferit de  acesta să fie la un nivel ridicat si astfel sa se reducă la minimum riscurile pentru factorii de decizie, facilitându-se implementarea planului.”

Beneficiile implementării unor astfel de planuri, de la reducerea costurilor pentru infrastructură până la reducerea poluării, nu sunt promovate de administrațiile locale. În schimb, informațiile despre proiectele costisitoare care contribuie la creșterea poluării sunt permanent trimise către presă.

O atitudine diferită o remarcăm în relația cu organismele europene, unde funcționarii români își exprimă angajamentul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea numărului de decese cauzate de accidentele rutiere sau creșterea calității vieții cetățenilor.

În fața acestei atitudini duplicitare, putem trage concluzia că reprezentanții administrațiilor locale nu doresc ca Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă să producă efecte benefice pentru cetățeni iar implementarea soluțiilor ieftine nu reprezintă o prioritate pentru ei.

În aceste condiții, asociațiile OPTAR și ActiveWatch roagă cetățenii și reprezentanții presei să solicite administrațiilor din cele 14 orașe* să facă publice documentele rezultate în urma activităților desfășurate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă. În cazul în care aceste documente nu sunt explicate pe înțelesul lor, cetățenii pot solicita administrațiilor să organizeze întâlniri unde să poată fi cerute și oferite explicații suplimentare. Considerăm că publicarea tuturor documentelor și organizarea de întâlniri cu cetățenii sunt condiții preliminare oricărui tip de proces de consultare a cetățenilor. Doar astfel, societatea civilă poate înțelege beneficiile unor astfel de planuri iar funcționarii publici își pot dovedi angajamentul în cheltuirea banilor publici în acord cu niște strategii de dezvoltare durabilă elaborate de experți.

Dacă, din contră, aceste informații nu vor fi făcute publice iar administrațiile vor refuza organizarea de întâlniri cu cetățenii pentru a le explica documentele, în termeni ușor de înțeles, considerăm că se încalcă principiul abordării participative, condiție obligatorie pentru realizarea unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă.

* În următoarele orașe am aflat că se lucrează la Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă: Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj Napoca, Braşov, Baia Mare, Târgu Mureș, Zalău, Galați, Oradea, Piatra Neamț și zona București-Ilfov. Medias a realizat PMUD in perioada ianuarie-iulie 2015, documentul fiind disponibil on-line

 

 

SOLICITARE INFORMATII PUBLICE

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: ........
Data: …………..

Stimate domnule/Stimată doamnă Primar

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie a următoarelor documente:

Toate documentele publice rezultate in urma activitatilor de realizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic, la următoarea adresă de email .............

Fiind documente publice care trebuie să fie la dispoziția cetățenilor și părților interesate, doresc să îmi transmiteți link-ul către site-ul instituției dumneavoastră unde pot studia aceste informații.

Vă rog să transmiteți și calendarul consultărilor cu cetățenii și cu părțile interesate pe tema Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

..................……………

 

Numele şi prenumele petentului: .................................................................................

 

Adresele e-mail unde pot fi trimise petițiile:

Iaşi - [email protected]
Constanţa - [email protected] sau [email protected]
Ploieşti - [email protected]
Craiova - [email protected]
Timişoara - [email protected]
Cluj Napoca - [email protected]
Braşov - [email protected]
Baia Mare - [email protected] sau [email protected]
Tîrgu Mureș - [email protected]
Zalău - [email protected]
Galați - [email protected]
Oradea - [email protected]
Piatra Neamț - [email protected]
București-Ilfov -  [email protected] sau aici - http://www4.pmb.ro/wwwt/L544/infopub.php


OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.


ActiveWatch este o organizație de drepturile omului, implicată în campanii de advocacy cu privire la dezvoltarea urbană sustenabilă.

ActiveWatch / CC BY 3.0