APADOR-CH și ActiveWatch salută Decizia Curții Constituționale nr. 447 din 29 octombrie 2013 prin care a fost declarată neconstituțională OUG nr. 91/2013 privind insolvența. Decizia este de apreciat întrucât a impiedicat să producă efecte un act normativ care aducea prejudicii grave libertății presei.

Este de salutat și că în această decizie a Curții, în care se consemnează pentru prima dată explicit (la fila cu nr. 10) faptul că o organizație neguvernamentală a depus, în calitate de amicus curiae, o opinie în sprijinul excepției de neconstituționalitate. Această consemnare are semnificația consacrării instituției juridice amicus curiae în jurisprudența Curții Constituționale și deschide calea altor organizații civice să transmită Curții opinii/puncte de vedere în legătură cu cauzele relevante aflate pe rol. APADOR-CH și ActiveWatch au decis să se adreseze Curții Constituționale deoarece instituția abilitată în acest sens, Avocatul Poporului, a refuzat să-și completeze sesizarea de neconstituționalitate conform cererii ce i-a fost adresată de un număr de 10 organizații neguvernamentale.

În acest context dorim să reamintim că prin amicus curiae depus de APADOR-CH, în numele său și al ActiveWatch, am solicitat declararea ca neconstituțională a OUG nr. 91/2013 întrucât emiterea sa nu a avut la bază o urgență dovedită și justificată și pentru că, prin anumite dispoziții discriminatorii, aducea prejudicii grave libertății de exprimare, în special presei.

Cu toate acestea, APADOR-CH și ActiveWatch atrag atenția că problema de fond a discriminării societăților media nu a fost rezolvată prin această decizie a Curții care nu a luat în discuție și încălcarea art. 16 alin (1) din Constituție, articol care interzice discriminarea. De aceea, pericolul reintroducerii unor prevederi discriminatorii la adresa presei, de tipul suspendării de drept a licenței audiovizuale o dată cu declararea insolvenței, persistă în eventualitatea în care vor aduse modificări la Codul Insolvenței prin lege, iar nu prin ordonanță de urgență.

Din acest motiv APADOR-CH și ActiveWatch vor continua să monitorizeze procesul legislativ în această materie.
 

ActiveWatch / CC BY 3.0