Către: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Att: Colegiul Director

SESIZARE

cu privire la articolul Schizofrenicii își măcelăresc familiile. „Eu vara nu dorm, pe tata îl omor” publicat pe site-ul www.evz.ro.

În fapt pe data de 23 iulie 2012, jurnalistele Irina Marinescu și Andreea Ciulac au publicat pe site-ul www.evz.ro o știre cu titlul menționat mai sus. Aceasta menționează trei fapte penale care ar fi fost comise de persoane cu probleme de sănătate mintală în cursul săptămânii precedente.
În drept, considerăm că articolul în cauză încalcă mai multe prevederi ale Ordonanței nr. 137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Astfel, în opinia noastră sunt încălcate următoarele prevederi:
Art. 2, alineatul 4:
Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități atrage răspunderea contravențională conform prezentei ordonanțe, dacă nu intra sub incidenta legii penale.
Articolul, atât prin titlu, cât și prin manipularea conținutului, duce la defavorizarea nejustificată și la o potențială tratare injustă și degradantă a întregii categorii de persoane cu probleme severe de sănătate mintală, în special a celor care beneficiază de diagnosticul de schizofrenie. Titlul sugerează că toate persoanele care au diagnostic de schizofrenie ajung să comită acte de violență extremă. Limbajul folosit (“măcelăresc familii”, “și-a căsăpit tatăl” etc.) accentuează senzația de amenințare și favorizează acte nejustificate de tratare injustă și degradantă a întregii categorii de persoane cu diagnostice psihiatrice din spectrul psihotic.

Art. 15. Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intra sub incidența legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naționalist-sovină, de instigare la ura rasială sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia.
Articolul contribuie, alături de alte ilustrări în mass-media, la crearea unei atmosfere degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptată împotriva unei întregi categorii defavorizate, aceea a persoanelor cu probleme severe de sănătate mintală. Articolul sugerează și menține un stereotip fals, acela al “schizofrenicului violent”, stereotip negat de o realitate statistică – din aproximativ 200.000 – 250.000 de persoane cu diagostice psihiatrice severe (conform unui estimat, în lipsa unor statistici naționale), doar o minoritate de ordinul sutelor ajunge să pună în act violent impulsurile interne datorate simptomatologiei psihotice. Afirmațiile generalizatoare, precum și accentuarea senzaționalistă, mențin un stereotip care ajunge să se răsfrângă pe cei care poartă diagnosticul de schizofrenie. De asemenea, utilizarea unor sintagme de tip “situația este cu atât mai alarmantă” se creează impresia unei presiuni asupra comunității și a unui sentiment de urgență. În acest caz, situația este dusă de la nivelul unui anecdotic macabru la o amenințare vie și imediată pe care o reprezintă persoanele cu probleme severe de sănătate mintală la adresa întregii comunități.
În concluzie, solicităm CNCD să cerceteze în ce măsură articolul de presă menționat constitutie fapte de discriminare așa cum sunt ele definite de ordonanța nr. 137/ 2000.
Ne întemeiem prezenta sesizare în baza art.22 alin.1 din OG 137/2000 cu modificările ulterioare.

 

ActiveWatch / CC BY 3.0