Reprezentanții Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov (IRCBI) au afirmat că vor face demersuri pentru sesizarea organelor de urmarire penală, după ce s-a constatat că lucrările de instalare a mobilierului urban de pe Calea Victoriei s-au executat fără să existe proiect și autorizație deconstruire.

Controlul IRCBI a descoperit că montarea bolarzilor de pe trotuarele Căii Victoria s-a efectuat fără să existe aviz sau proiect. În acest fel, administrația a cheltuit sume mari de bani pentru realizarea unei zone de risc. Viața și întegritatea oamenilor este pusă în pericol în cazul în care aceștia cad accidental peste blocurile de granit ce ies din trotuar. Situația este cu mult mai periculoasă în cazul bolarzilor montați în imediata vecinătate a pistei pentru biciclete. Bicicletele pot atinge o viteză de deplasare de 5-7 ori mai mare decât cea a unui pieton.  În cazul unui biciclist care se dezechilibrează la o viteză de 20-30 km/h, impactul în zona capului, a pieptului sau a coloanei cu un bolard de granit de forma celor montați pe Calea Victoriei poate transforma un accident banal într-unul fatal.  

Autoritățile locale din București dețin rușinosul record ca, după ani de zile în care au avut la dispoziție bugetele celor 7 Primării, să nu accesibilizeze nicio stradă la nevoile persoanelor cu dizabilități, conform Normativului în vigoare. Prin modul în care s-au aprobat, verificat, recepționat și plătit proiectele din ultimii ani, funcționarii din București au încălcat drepturile persoanelor cu dizabiliăți și au irosit sume importante de bani. Nerespectarea Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap îi afectează pe toți cei care, prin taxele și impozitele plătite, contribuie la bugetele locale din București. De exemplu, conform informațiilor din presă, prețul lucrărilor de ”modernizare” de pe Calea Viotoriei s-a dublat, față de valoarea inițială.

Conform Normativului NP 051-2012 (Revizuire NP 051/2000 – Monitorul Oficial al României, partea I, 5 martie 2013),
(1) Pe traseele de deplasare trebuie evitată amplasarea de obstacole precum: obiecte de mobilier urban agăţate pe pereţii clădirilor sau independente, bolarzi, stâlpi.
(2) Obstacolele cu o înălţime mai mică de 75 cm crează situaţii periculoase pentru persoanele cu deficienţe de vedere.
 (4) Obstacolele trebuie realizate cu forme şi gabarite care să permită detectarea lor de către persoanele care folosesc bastonul alb pentru nevăzători.
(5) Obstacolele trebuie realizate astfel încât forma lor să atenueze impactul în caz de lovire.

Încălcările legii nu se limitează doar la aceste articole din Normativ și doar la lucrările de pe Calea Victoriei. Inspectoratul de Stat în Construcții a fost sesizat în luna aprilie, alături de Administrația Străzilor București, Direcţia Transporturi, Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei din Primăria Municipiului București, Comisia Tehnică de Circulație, Comisia Tehnică de Urbanism și Arhitectul-Șef al Capitalei. S-a solicitat atunci ca instituțiile să verifice modul în care lucrările respectă Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap și să oprească procedurile de recepție a lucrărilor, dacă acestea nu au respectat prevederile legale. La momentul respectiv, Inspectoratul de Stat în Construcții s-a rezumat de a retransmite petiția către Administrația Străzilor București.

Asociațiile OPTAR și ActiveWatch, cu sprijinulCentrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), vor continua activitățile de identificare a cauzelor pentru care drepturile persoanelor cu dizabilități sunt încălcate sistematic. Rezultatele controlului Inspectoratului de Stat în Construcții demonstrează că, prin nerespectarea legii, au rezultat cheltuieli mai mari, iar lucrările rezultate pun în pericol utilizatorii spațiului public.

Astăzi, 5 octombrie 2015, a fost trimisă o noua petiție către Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov (IRCBI) prin care s-a solicitat Procesul Verbal de constatare efectuat cu ocazia controlului și sesizarea organelor de urmărire penală.

Demersurile asociațiilor OPTAR și AcvtiveWatch sunt susținute de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) prin Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului.
Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO) este o organizaţie non-guvernamentală, cu sediul în Cluj-Napoca, ce are ca scop promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi a egalităţii de gen.
Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistență juridică pro bono prin care ACTEDO pune în legătură persoanele fizice ale căror drepturi au fost încălcate și ONG-urile care lucrează cu grupuri vulnerabile cu Avocați Pro Bono, care își pun la dispoziție expertiza juridică în mod voluntar. Scopul Rețelei Pro Bono  este facilitarea accesului la justiției al persoanelor ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate sau care au fost discriminate.
OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.

ActiveWatch / CC BY 3.0