ActiveWatch a luat act cu îngrijorare de decizia președintelui Iohannis de a ataca la Curtea Constituțională articolele din proiectul legii privind Codul Administrativ care reglementează folosirea limbilor minoritare în spațiul public. Considerăm că această decizie contravine tuturor recomandărilor formulate de către Consiliul Europei în rapoartele sale cu privire la aplicarea de către România a Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale și o eventuală validare a ei de către CCR ar întoarce România în anii ’90 în materie de drepturi ale minorităților naționale.

În Sesizarea de neconstituționalitate, se sugerează în mod eronat că drepturile lingvistice ale minorităților naționale pot fi folosite doar dacă ponderea acestora depășește 20%, definind astfel limitativ sintagma pondere semnificativă din Constituția României. În realitate, Consiliul Europei prin Avizele emise de Comitetul Consultativ cu privire Convenția-cadru a recomandat de mai multe ori autorităților române să “aibă în vedere consultări cu reprezentanții minorităților naționale și adoptarea unor măsuri flexibile care să faciliteze folosirea limbilor minoritare în raporturile autoritățile administrative”*. 

De neînțeles și surprinzător este faptul că Președinția a decis atacarea unor articole vechi de 17 ani care au fost preluate ca atare din vechea Lege a administrației locale. Astfel au fost atacate acele prevederi care asigură posibilitatea ca în cadrul ședințelor consiliilor locale să poată fi utilizată o limbă minoritară în anumite condiții, respectiv acele prevederi care prevăd angajarea de personal cunoscător al limbilor minoritare în posturile care presupun relații cu publicul. Dorim să-i atragem atenția Președintelui Iohannis că prevederile convențiilor și cartelor internaționale cu privire la drepturile minorităților naționale de a-și folosi limba maternă în relația cu autoritățile publice locale ar deveni golită de conținut în absența angajării de personal cunoscător al acestora. De altfel, Consiliul Europei în ultimul Aviz cu privire la România a arătat că prevederile articolului 10 al Convenției-cadru nu sunt pe deplin respectate inclusiv din cauza lipsei de personal cunoscător al limbilor minoritare.

În Sesizarea de neconstituționalitate se apreciază de asemenea că prevederile care vizează obligația autorităților locale de a asigura și inscripționarea denumirilor străzilor, piețelor și a parcurilor ar contravine articolului 120 alineatul (2) din Constituție pe motiv că “denumirea piețelor și a parcurilor nu vizează comunicarea dintre cetățenii aparținând minorităților naționale și autorităților locale respective.” Considerăm că este de neînțeles această interpretare a textului legii fundamentale, în condițiile în care articolul 11 (3) al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale stipulează că “[î]n ariile locuite în mod  traditional  de  un număr  substanțial  de  persoane  aparținând  unei  minorități naționale,  părtile  vor  depune  eforturi,  în  cadrul  sistemului  lor  legal,  inclusiv,  atunci  când  este  cazul, în cadrul  acordurilor  încheiate  cu  alte  state, și  ținând  seama  de  condițiile  lor  specifice,  pentru  expunerea denumirilor  locale  tradiționale, a denumirilor  străzilor și a altor  indicații  topografice  destinate  publicului, deopotriva în limba minoritară, acolo unde există o cerere suficientă pentru astfel de indicații.”

ActiveWatch consideră că, în eventualitatea în care Curtea Constițională a României ar admite integral această sesizare, România ar deveni un stat care nu își respectă angajamentele internaționale cu privire la drepturile minorităților naționale. De aceea, cerem Curții Constituționale să judece această sesizare și prin raportare la Convenția-cadru pentru protecția minorităților și Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, documente semnate și ratificate de către România.

Dorim, de asemenea, să reiterăm faptul că Președintele României are obligația de a-și asuma rolul de mediator între stat și societate, rol care presupune și inițierea unui dialog între minoritățile naționale și majoritate.

 

Organizații care s-au alăturat după emiterea comunicatului:

Romániai Magyar Jogvédő Egyesület

 

*The Advisory Committee invites the authorities to consider, in consultation with representatives of national minorities, the adoption of flexible measures which would facilitate the use of minority languages in dealings with local administrative authorities in these municipalities where persons belonging to national minorities live in substantial numbers, as prescribed in Article 10(2) of the Framework Convention.

ActiveWatch / CC BY 3.0