În timpul discuției purtate între moderator și cei doi invitați, toți trei au avut un discurs părtinitor și discriminator prin care au creat un prejudiciu de imagine la adresa minorităților sexuale.

Totodată, atât moderatorul cât și invitații săi au invocat o serie de „cercetări”, „studii”, „metodologii” și „statistici” care confirmă poziția lor ostilă față de grupul anterior menționat, fără prezentarea propriu-zisă a acestor dovezi și fără să aibă ca invitat măcar un reprezentant al minorităților sexuale sau un persoană neutră în acest context.

Mai jos aveți extrase din discuția dintre moderator și invitați în care se poate observa clar cum aceștia prezintă niște opinii personale sub forma unor informații  dovedite științific și cum pe baza acestora formulează un discurs discriminator și instigator la adresa minorităților sexuale.

Moderator Andrei Victor Dochia:

“Iată, veniți cu o nouă carte provocatoare. Este vorba despre homosexualitate, despre <<Fața nevazută a homosexualității>>. Este vorba despre o cercetare științifică care, din ce am citit, am văzut că conține peste 500 de titluri la bibliografie.”

Moderator Andrei Victor Dochia:

“Sunt statistici foarte multe. Totul este bazat pe știință, nu există părtinire.”

Invitat Andrei Darlau:

“În primul rând, cum spunea și Virgil, este un demers științific. Nu există nicidecum un consens în acest demers pe care îl promovează ideologia homosexualistă, că invocă un așa-zis consens științific care ar demonstra caracterul înnăscut al acestui comportament [n.n. comportamentul homosexual].  Studiile științifice arată că nu este vorba de un comportament înnăscut [n.n comportamentul homosexual]. În cel mai bun caz putem vorbi despre o controversă la nivel științific între cei care susțin că este un comportament deviant, care ține de sfera, să spunem, unor tulburări de identitate și de comportament în sfera sexuală și care poate fi remediat printr-o terapie de conversie, psihoterapie, deci cei care susțin (și e vorba despre cercetători științifici din occident care pe parcursul mai multor decenii au fundamentat această perspectivă) și, să spunem, deci o controversă cu ceilalți care, de cele mai multe ori, ei inșiși sunt fie activiști homosexuali, fie chiar homosexuali, cercetătorii înșiși, și care pledează pentru această teză a naturii înnăscute a acestui comportament. Deci în cel mai bun caz este o controversă, dacă nu chiar este vorba despre falsificarea unor studii, eșantioane alese nealeatoriu, deci nerandomizat…”

Moderator Andrei Victor Dochia:

“Ci în special pentru a da o anumită poziție…”

Invitat Andrei Darlau:

“… pentru a susține o anumită ideologie. Știința, și cu asta închei, deci demersul a fost unul, cum spunea și Virgil, unu de natură științifică. Am vrut sa prezentăm o monografie care invocă cercetări, sute de autori care au făcut ani de zile aceste cercetări pe baza de metodologii incontestabile și care sunt pur și simplu trecute sub tăcere.”

La secțiunea “Puncte de vedere” a rubricii “Dialogurile dimineții”, este prezentat un punct de vedere similar invitaților în studio, punctul de vedere al lui Pavel Chirilă, autorul prefaței volumului “Fața nevazută a homosexualității” ai carei autori sunt invitați în studio.

Moderator Andrei Victor Dochia:

“Un grup de câteva zeci de persoane aparținând comunității gay au încercat să oprească desfășurarea acestui eveniment cultural și științific. Domnilor, am urmărit pe internet, au apărut deja multe imagini cu grupuri de oameni care încercau, într-un fel, să boicoteze lansarea unei cărți, a unui volum științific”

Dialog

Invitat Virgiliu Gheorghe:

 “Copiii care nu au modele parentale, nu au o relatie bună cu părinții, sunt foarte…”

Moderator Andrei Victor Dochia:

 “Expuși”.

Invitat Virgiliu Gheorghe:

 “… expuși la, să spunem, la un comportament deviant, mai ales sub presiunea unor modele deviante...”

Invitat Virgiliu Gheorghe:

“[Căsătoria între homosexuali] este o mutație fundamentală. Căsătoria nu a fost facută pentru homosexuali, indiferent cât ar cere, și arăta datele statistice că și în țările în care este acordat acest drept, nu se căsătoresc homosexualii…. Cel mai important lucru este să înțelegem că există niște drepturi de existență, de manifestare, dar aceste drepturi cum le mai poți numi atunci când vin peste drepturile tale ți te scot pe tine din propriile tale așezăminte care să zic că sunt multimilenare.”

Dialog

Invitat Andrei Darlau:

“Homosexualitatea sau homosexualismul face parte dintr-o ideologie mult mai largă, corectitudinea politică, este o ideologie politică și care are multe aspecte, avortul, feminismul, sunt multe alte componente. Acest război împotriva familiei este dus pe multiple planuri. Nu-i interesează pe ei de fapt familia, ci distrugerea familiei. S-a demonstrat că sunt foarte putini, de fapt nici nu există monogamie în cuplul homosexual, în medie, nu se știe lucrul acesta, în medie au cam 500 de parteneri într-o viață, ba chiar sunt și cu peste 1000 de parteneri într-o viață. Nu putem vorbi despre monogamie.”

Moderator Andrei Victor Dochia:

“Și vorbim tot de statistici, tot de studii…”

Invitat Andrei Darlau:

 “… Statistici științifice, măsurători. Deci scopul nu este legiferarea pentru ei a acestui drept, ci este un atac concertat împotriva familiei tradiționale.”

ActiveWatch consideră că au fost încălcate mai multe articole din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, legii 41/1994 și a statutului jurnalistului TVR după cum urmează:

Codul de reglementare a conținutului audiovizual;

ART. 66

(1)    În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii:
 a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;
b) evitarea oricăror forme de discriminare.

(2)     Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

 

ART. 70 În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.

Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, republicata 1999

ART. 5(1) Programele Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune nu trebuie să servească sub nici un motiv ca mijloace de defăimare a ţării şi a naţiunii, să nu îndemne la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, să nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, să nu propage manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

ART. 14 (1) Ştirile şi informaţiile trebuie difuzate în mod fidel, iar comentarea lor trebuie făcută cu obiectivitate, fără nici o influenţă din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice.

Statutul jurnalistului TVR

Art.7 Ziaristul din televiziunea publică are datoria de a milita în mod consecvent pentru justiţie, democraţie şi armonie socială, pentru respectarea dreptului la informare al cetăţeanului, refuzând să-şi subordoneze discursul publicistic oricăror intenţii propagandistice ori tendinţelor de discriminare pe criterii de rasă, religie, apartenenţă etnică sau sex, statut economic sau profesional.

Art.9În prezentarea unor dispute de opinii, ziaristul din televiziunea publică va asigura prezenţa părţilor implicate.

Art.10 Ziaristul din televiziunea publică are datoria de a nu difuza informaţii false sau insuficient verificate. Pentru verificarea informaţiilor se vor folosi mai multe surse independente.

Art.13 Ziaristul din televiziunea publică va face o distincţie netă între informaţie şi opinie pentru a nu influenţa în mod partizan judecăţile de valoare ale publicului şi va aplica principiul corectitudinii în cazul informaţiei şi al onestităţii în cazul opiniei. Nu se vor aduce acuzaţii fără să se ofere posibilitatea celui învinuit de a-şi exprima punctul de vedere.

Art.17 Ziaristul din televiziunea publică nu va produce, favoriza sau stimula panica populaţiei, reacţia violentă a acesteia şi orice formă de manipulare psihologică.

Pentru încălcarea articolelor din Statutul jurnalistului TVR vom sesiza Comisia de Etică a TVR.

Considerăm că prin promovarea acestui discurs discriminator, televiziunea publică insultă demnitatea persoanelor ce aparțin comunității LGBT și ignoră principii profesionale elementare.

 

Mircea Toma, președinte ActiveWatch

ActiveWatch / CC BY 3.0