ActiveWatch crede în principiul non-discriminării, așa cum este acesta definit de legislatia României: „prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”(Art. 2, Legea 48/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare).

Pentru ca toți cetățenii să se bucure de valorile democrației:

  • Promovăm de peste un deceniu principiile antidiscriminării și egalității de șanse în societatea românească
  • Construim programe de informare și acțiune care să le permită minorităților etnice și grupurilor vulnerabile să-și facă auzită vocea în societate.
  • Cautăm soluții pentru problemele grupurilor minoritare din România care nu se bucură nici de atenția statului, nici de cea a populației majoritare.

Apărăm interesul public prin atenționarea asupra diverselor forme de discriminare din România.

Citește și:

Probleme Ce spun statisticile Cum acționăm

ActiveWatch / CC BY 3.0