Ghidul prezintă drepturile de muncă de care beneficiază ziariștii în baza legislației muncii și a Contractului Colectiv de Muncă la Nivelul Ramurii Mass-Media. Disponibil aici.
 

ActiveWatch / CC BY 3.0