În România, nu există politici publice de integrare a educației media în educația formală, iar planurile naționale de învățământ includ doar competențe tehnice de accesare media, TIC. (capitolul. 3, pag. 73)

Rețeaua de parteneri MEDEAnet a lansat în luna decembrie 2012, raportul "Charting Media and Learning in Europe- 2011". Acesta este primul dintr-o serie de 3 rapoarte despre stadiul educației media în Europa. 

Prima ediție a raportului face o introspecție la nivelul anului 2011 cu privire la stadiul politicilor publice în domeniul competențelor și educației media din țările sau regiunile MEDEAnet. Partenerii din Estonia, Grecia, Bulgaria și România au descris situația la nivel național, în timp ce celelalte trei țări cu o structură federală - Germania, Belgia și Austria - s-au concentrat în principal pe regiunile relevante: Baden-Württemberg, Flandra și Austria Superioară. Analiza a fost făcută pentru toate sectoarele de învățământ, de la cel preșcolar până la cel de educație pentru adulți. 

Capitolul referitor la situația din România este disponibil în limba română AICI! 

Aspecte cheie ale raportului:

(1) Există o mare diversitate în definirea sintagmelor de competență media (media literacy) și educație media în statele participante la cercetare, în funcție de punctele de vedere ale diverșilor actori: școli, părinți, Ministerul Educației, companii media, producători de materiale educaționale etc. Cu toate acestea, definiția dată de Comisia Europeană este preferată de câteva țări partenere, spre exemplu Germania, Austria sau Bulgaria.

(2) O altă diferență majoră este modul în care competențele media sunt înțelese în fiecare țară sau regiune implicată în cercetare. În unele, accentul se pune pe TIC (Tehnologii de Informare și Comunicare), pe când alte țări se concentrează mai mult pe componenta culturală a competențelor media. Ambele puncte de vedere sunt complementare și, de aceea, trebuie adresate simultan.

(3) În plus, consorțiul a descoperit că nu prea există încă ținte specifice sau indicatori măsurabili pentru educația media. Se fac unele eforturi pentru a măsura “nivelul” de competență în mass media în diferite țări europene (spre exemplu în contextul Eurydice), dar până acum nu s-au definit niște indicatori specifici.

În România, cercetarea a arătat că nu există politici publice de integrare a educației media în educația formală, iar planurile naționale de învățământ includ doar competențe tehnice de accesare media (TIC). Educația media ca materie de studiu este disponibilă doar la nivel de liceu sub forma unui curs opțional de clasa a XII-a integrat în curriculum de Științe Sociale.

La nivel non-formal, educația media este disponibilă doar sporadic pentru elevii de liceu, mult mai puțin pentru copiii cu vârste mai mici și aproape deloc pentru adulți. În ceea ce privește programele de formare pentru profesori în vederea dezvoltării competențelor media, singurul disponibil pe plan local este MediaSIS

În România, cercetarea a fost realizată de ActiveWatch, membru al rețelei MEDEAnet și partener local al proiectului cu același nume finanțat prin Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții al Comisiei Europene în perioada ianuarie 2012- decembrie 2014.

Raportul “Charting Media and Learning in Europe – 2011” poate fi citit sau descărcat în limba engleză integral și gratuit AICI

ActiveWatch / CC BY 3.0