În atenția domnului Iulian Bratu
DCNews

Ref: Solicitare punct de vedere cf scrisoare anexată


Domnule Bratu,

Referitor la întrebările dvs. cu privire la finanțările primite de la CEE-Trust și cuantumul lor, vă comunicăm următoarele:

Informațiile solicitate de dvs. sunt publice pe website-urile www.activewatch.ro și www.ceetrust.org și în discuție sunt proiecte câștigate prin concurs la linii de finanțare anunțate public (call-uri la vedere). Proiectele (sau “aplicațiile”) noastre au fost evaluate de comitete de decizie, conform unor grile publice. Pentru fiecare proiect am făcut raportare tehnică și financiară. De altfel, relațiile contractuale cu finanțatorii nostri sunt la vedere, atât pe website-urile noastre, cât și pe ale lor.

Așa cum puteți verifica și de pe site-urile www.activewatch.ro și www.ceetrust.org, suma acordată de CEE-Trust pentru proiectele câștigate prin concurs de ActiveWatch ca aplicant principal este de 194.250 USD (o sută nouăzeci și patru de mii, două sute cincizeci de dolari).

De asemenea, ca parteneri, ne-au revenit 12.050 USD (doisprezece mii cincizeci de dolari), în cadrul a două proiecte. Următoarele 5 (cinci) paragrafe conțin scurte descrieri ale proiectelor depuse, precum și descrierea activității noastre în cadrul proiectelor depuse de alte organizații.

1. Proiectul Alegerile pentru Parlamentul European – Eurobarometrul discursului electoral - buget alocat Activewatch 16.790 USD (șaisprezece mii șapte sute nouăzeci dolari) din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE- TRUST). Durata proiectului: 17 luni (octombrie 2007 – februarie 2008). DESCRIERE: Înca din 2005, AMP a realizat cercetări privind calitatea informaţiilor despre Uniunea Europeană, furnizate de presa locală şi naţională. Pe baza concluziilor obţinute în urma acestor cercetări, AMP a intenţionat ca, prin implementarea proiectului „Eurobarometrul discursului electoral” în perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare, să contribuie la iniţierea unui discurs public pe teme europene mai accesibil publicului alegător. În cadrul proiectului AMP a elaborat un raport de monitorizare a campaniei electorale în presa scrisă şi audiovizuală. Analiza a urmărit identificarea temelor europene prezente în presa scrisă şi în emisiunile TV pe parcursul campaniei electorale şi, în particular, specificul discursului politic privind tematica europeană. Am putut observa astfel că prima campanie pentru alegerile europarlamentare organizată în Romania a fost dominată de tema migraţiei şi parţial eclipsată de campania pentru votul uninominal, derulată în paralel cu campania pentru Parlamentul European. Rezultatele cercetării au fost făcute publice în cadrul unei dezbateri la care au participat ziarişti, membrii ai Consiliului Naţional al Audiovizualului şi studenţi. Urmare a studiului şi discuţiilor, AMP va elabora în 2008 un document de recomandări care se va concentra pe principalele teme de discuţie abordate în timpul dezbaterii – natura discursului politic în campania pentru europarlamentare, interesul public şi oferta de teme europene disponibilă în perioada campaniei, derapaje jurnalistice, legislaţia audiovizuală etc.

2. Proiectul Transparenta fondurilor europene in Romania - buget alocat Activewatch 65.500 USD (șaizeci și cinci de mii cinci sute de dolari) din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE- TRUST). Perioada de desfășurare: 2007-2008; Descriere: Desfasurat de Agentia de Monitorizare a Presei, in parteneriat cu Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie si Asociatia Pro Democratia in perioada 2007-2008, proiectul – Transparenta fondurilor europene in Romania - a avut ca scop transparentizarea procesului de absorbtie a fondurilor europene. Au fost trimise cereri de informatii in baza Legii 544/2001 (Legea liberului acces la informatiile de interes public) catre 100 de autoritati publice locale si 40 de consilii judetene. Raspunsurile primite, in format electronic sau sub forma de text printat, au reprezentat proiectele europene derulate de catre beneficiari in perioada 2000 – 2007. Informatiile au alimentat baza de date aflata la adresa electronica www.afaceripublice.ro. Nu au fost primite raspunsuri de la toate aceste institutii, dar acolo unde acestea au actionat transparent ne-au trimis, (mai mult sau mai putin concis), proiectele derulate de catre institutie, integral sau in parteneriat, din 2000 pana in 2007. Investigatiile desfasurate de echipa proiectului au cuprins 28 de localitati. Proiectele au fost verificate in functie de suma alocata din fondurile UE, pornind de la cele mai "scumpe" catre cele mai "ieftine". Au fost identificate 20 de cazuri problematice cu posibile nereguli (se pot gasi la sectiunea investigatii pe www.afaceripublice.ro). Aspecte legate de proiectele derulate din fondurile de pre-aderare precum: numele beneficiarului, valoarea proiectului, autoritatea contractanta, contractori si subcontractori pot fi identificate pentru fiecare judet in parte accesand www.afaceripublice.ro. A fost creat blogul afaceri publice.


3. Studii de caz în etica jurnalistică – buget alocal ActiveWatch = 2.000 USD (două mii de dolari) din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE- TRUST), în cadrul unui proiect al cărui applicant principal este Centrul pentru Jurnalism independent) . Perioada de implementare: iunie 2008 - octombrie 2009. Descriere: Echipa FreeEx a realizat 10 studii de caz privind etica jurnalistică. Studiile pornesc de la exemple reale de încălcare a deontologiei de către jurnaliști. Scopul lor este de a fi utilizate drept suport de discuție în seminarii de etică cu studenți la jurnalistică sau cu tineri jurnaliști. Cele 10 studii dezbat: conflictul de roluri și interese în cazul jurnaliștilor, protecția vieții private, protecția minorului, discursul care incită la ură, discursul care provoacă panică, relația dintre produsul editorial și banii proveniți din alte surse decât redacția ș.a. Studiile de caz pot fi consultate în secțiunea publicații a site-ului www.cji.ro.

4. Întărirea capacității instituționale – buget alocat 99.910 USD (nouăzeci și nouă de mii, nouă sute zece dolari), din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE- TRUST, 2010-2012). Scopul proiectului a fost întărirea capacității instituționale, de comunicare și de fundraising. Au avut loc o serie de traininguri și teambuildinguri pentru personalul și voluntarii organizației. În cadrul proiectului, Activewatch și-a refăcut strategia organizațională și de comunicare, website-ul, a realizat blogul, a elaborat cursul MediaSIS – Competențe media și digitale pentru cadrele didactice, care a fost acreditat ulterior de Ministerul Educației. Membrii echipei au fost sprijiniți financiar să participle la cursuri de specializare, inițiere și calificare care le erau necesare.

5. For Strenger Voices: Reinforcement for Platform for Bucharest ActiveWatch a fost partener în cadrul proiectului, iar bugetul alocat ActiveWatch a fost de 10.050 dolari (zece mii și cincizeci dolari), din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE- TRUST). Scopul proiectul a fost de a face o analiza asupra temelor de mediu, buna guvernare, patrimoniu, urbanism din mandatul 2008-2012 al Primăriilor din Bucuresti (primăriile de sector si Primăria Generala), precum si de a elabora Pactul pentru Bucuresti 2 – document strategic de dezvoltare urbana durabilă in oras (care a cuprins capitolele: mediu, patrimoniu, buna guvernare, urbanism, social). Asociatia a fost in parteneriat cu alte 4 ONG-uri: Asociatia pentru Tranzitie Urbana, Ecopolis, Grupul pentru dezvoltare Locala, Asociatia Pro Do Mo, Asociatia Salvati Bucurestiul. Principalele activitati coordonate de ActiveWatch au fost: campania publica de promovare a Pactului pentru Bucuresti 2, organizarea de intalniri cu administratia publica (in vederea definitivarii acestui document), coordonarea monitorizarii activitatii Primariilor si realizarea materialului aferent domeniului Buna Guvernare - redactarea capitolului de Buna Guvernare din Pactul pentru Bucuresti 2, dezvoltarea portalului www.platforma.org (site-ul oficial al Platformei pentru Bucuresti).


Precizări terminologice:
Aplicant principal = organizația / entitatea care solicită finanțarea și cu care finanțatorul încheie ulterior un contract de finanțare;
Partener = entitatea care are atribuții în cadrul unui proiect, dar care nu este direct semnatar al contractului cu finanțatorul
Aplicație = un proiect scris, care conține scop, obiective, activități, metodologie, rezultate și buget, pe care o organizație îl trimite unui finanțator pentru a-i acorda finanțare.

Alte precizări:
Conform contractelor cu acest fuinanțator, ca, de altfel, cu toți finanțatorii organizației, ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei a făcut publice, pe toate materialele transmise public (invitații, anunțuri, comunicate, publicații) numele și logo-ul finanțatorului, lucru obligatoriu conform contractului.
 

ActiveWatch / CC BY 3.0