Azi, 25 februarie,  ActiveWatch, Asociația Salvați Copiii, Fundația Carusel și CeRe au transmis o solicitare de audiență publică în atenția Avocatului Poporului, domnul Victor Ciorbea. Audiența este prilejuită de amânarea atribuirii unor locuințe sociale pentru oamenii evacuați din Strada Vulturilor, nr. 50. Vă reamintim că, de mai bine de șase luni, 60 de persoane locuiesc în stradă, în barăci improvizate (fotografie: Michele Lancione).

Stimate domnule Victor Ciorbea,

Având în vedere atribuțiile instituției Avocatul Poporului, semnatarii prezentei scrisori vă solicită primirea în audiență publică pentru de vă descrie situația comunității din Str. Vulturilor, nr. 50, al căror drept la locuire a fost încălcat.

  Astfel, conform:

1.     Declarației Universale a Drepturilor Omului (1948):“Orice persoană are dreptul la un standard de viaţă adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lui însuşi şi a familiei lui, incluzând asigurarea hranei, a hainelor, a locuinţei, îngrijire medicală şi serviciile sociale necesare, precum şi dreptul de securizare în cazul şomajului, al îmbolnăvirii, incapacităţii fizice de muncă, vârstă înaintată sau alte deficite relative la subzistenţă în circumstanţe care depăşesc propriul control personal”;

2.     Convenției Europene, prin Rezoluția 244:“promovarea şi implementarea dreptului la locuire, ca drept fundamental al fiecărui individ, este o datorie prioritară a societăţii ca întreg şi o obligaţie colectivă a autorităţilor publice de la toate nivelurile.”

3.     Legii 114/ 1996Legea locuințe, Capitolul V: Locuința socială, care prevede condițiile în care persoanele sunt sprijinite în ceea ce privește accesul la locuință

4.     Legii 116/ 2002privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, Secțiunea 2/ Accesul la o locuință, în care sunt enumerate instituțiile responsabile de implementarea politicilor de combatere a marginalizării sociale

cetățenii  aflați în situații de risc au dreptul de a primi, în condițiile respectării prevederilor legilor, o locuință.

Respectarea interesului superior al copilului

În sistemele legislative moderne, prioritizarea aspectelor ce vizează protecția drepturilor copilului nu este considerată o amenințare la adresa drepturilor adulților sau a politicilor adresate acestora din urmă. De aceea, nu există echivoc în a acorda copiilor o atenție specială pentru respectarea și promovarea drepturilor lor, iar acordarea unei locuințe sociale familiilor cu copii este expresia modului în care autoritățile interpretează și respectă principiul interesului superior al copilului.

Art. 2, aliniat 4, din Legea 272/2004 enunță astfel acest principiu fundamental: ”Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti”. Mai mult, Constituția României afirmă poziția specială a copilului în societatea românească: ”Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.”[1]

În luna septembrie, 2014 (pe 15 septembrie, în prima zi de școală), aproximativ 100 de persoane au fost evacuate din locuințele de la adresa strada Vulturilor, nr. 50, sector 3, București. Imobilul a fost retrocedat, majoritatea foștilor chiriași (unii dintre ei având contracte încheiate cu ICRAL-ul încă de la sfârșitul anilor 1970) aflându-se în imposibilitatea de a închiria o locuință de pe piața liberă.

În aceste condiții, aproximativ 60 de persoane (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice etc) sunt nevoiți să locuiască în stradă, în barăci improvizate, încă din septembrie anul trecut (pe trotuarul din dreptul imobilului unde au locuit ani de zile cu forme legale). Deși autoritățile publice locale, în cadrul unei întâlniri facilitate de fostul Ministru pentru Dialog Social, dna. Aura Cristea, și-au luat angajamentul de a trata această situație în regim de maxima urgență, persoanele se află în continuare în stradă.

De-a lungul celor aproximativ 6 luni, constituițe într-un grup de protest, cei 60  au făcut memorii în atenția Primarului Sector 3 și Primăriei Generale a Municipiului București, precum și în atenția Premierului României. Mai mult, încă din luna septembrie, 50 de organizații non-guvernamentale au solicitat în scris primirea în audiență, atât către Primarul Robert Negoiță, cât și către Primarul Sorin Oprescu.

În momentul de față, toate familiile care protestează pe strada Vulturilor au dosarele pentru obținerea unei locuințe sociale completate și toate anchetele sociale efectuate, așteptând întrunirea Comisiei de alocare a locuințelor sociale. De-a lungul celor șase luni, dosarele au fost trenate în diverse instituții, în ciuda angajamentului de a trata acest caz în regim de maxima urgență.  

Vă solicităm primirea în audiență, pentru a vă detalia situația comunității din Vulturilor, precum și pentru a identifica împreună posibile pârghii de a determina autoritățile să respecte dreptul fundamental la locuire a 60 de persoane.

Având în vedere urgența situației, precum și riscurile sociale și medicale la care persoanele care protestează în stradă sunt expuse (posibilitatea de a pierde locul de muncă, greutatea copiilor de a merge la școală, problemele de sănătate si alimentație asociate locuitului în barăci improvizate, fără instalații sanitare sau condiții de gătit etc), vă vom fi recunoscători pentru tratarea situației cu maximă responsabilitate, și urgentarea procedurii de audiență.[1]
Constituția României, art. 49, alin. 1.

 

 

_______

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG in Romania (www.fondong.fdsc.ro) și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015). Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org. Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.

ActiveWatch / CC BY 3.0