Mai multe organizații non-guvernamentale și grupuri de cetățeni, preocupate de transparența decizională în general și de cea necesară în procesele de planificare și proiectare urbană, în special, au transmis azi, 18 iunie, două scrisori în atenția Primului Ministru și al Ministrului Liviu Dragnea. În documente este solicitată introducerea prevederilor din articolul 4 din Ordinul de Ministru 2701/2011 (articol abrogat săptămâna trecută) în textul Legii Urbanismului 350/2001 și, până atunci să fie dată o Ordonanță de Urgență în acest sens (vedeți scrisorile anexate acestui comunicat de presă).

Cel mai mare inamic al corupției este transparența, deci accesul publicului la procesul decizional al instituțiilor publice. Linia întâi a frontului luptei pentru combaterea corupției este în teritoriul legislației. Aici se înfruntă inițiative favorabile transparenței cu cele care, dimpotrivă, încearcă să ascundă activitatea decidenților de privirea cetățeanului. O astfel de înfruntare are loc în aceste zile. Ordinul de Ministru 2701/2011, care obligă autoritățile publice locale să supună dezbaterii publice orice inițiativă legată de documentații de urbanism și amenajarea teritoriului a fost modificat, prin abrogarea articolului 4, care prevedea sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor.

Sistemul legislativ din România abundă în acte normative utile, dar care nu nu sunt aplicate în lipsa unor constrângeri. Mai ales în contextul în care se fac primii pași către asigurarea informării și a consultării populației într-un domeniu complex cum este cel al amenajării teritoriului și al planificării și proiectării urbane, susținem că era și este în continuare necesar să existe o prevedere care să impună constrângeri pentru a asigura aplicarea Ordinul 2701.
Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 2701/2010, a fost elaborată printr-un proces structurat de largă consultare cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale, profesionişti practicieni din domeniu, mediul academic, alte instituţii, organizaţii ale societăţii civile, și ar fi normal ca orice modificare care afectează aplicarea acestei metodologii să fi fost supusă unui proces de consultare similar.

Existența unui cadru sistematic pentru participare în acest domeniu nu este un moft, ci este un mod prin care și România aplică convenții și acorduri internaționale pe care le-a ratificat, și care susțin dreptul locuitorilor la informație și acces la deciziile instituțiilor publice care privesc calitatea mediului de viață al cetățenilor. Scoaterea acestui articol din O.M. 2701/2011 care va slăbi aplicarea procedurilor, lasă societatea civilă fără unul dintre cele mai importante instrumente împotriva corupției și a abuzurilor.

Solicităm responsabilizarea autorităților publice centrale și introducerea în Legea 350/2001a sancțiunii de nulitate a documentațiilor de urbanism și de amenajarea teritoriului care nu au respectat procedurile de informare și consultare a populației.

Mai jos, scrisoarile transmise azi.

Stimate domnule Victor PONTA,
Stimate domnule Ministru Liviu DRAGNEA,


Organizațiile semnatare își manifestă dezacordul cu privire la Ordinul de Ministru 835/ 2014, prin care este abrogat Art. 4 din Ordinul de Ministru 2701/2011. Considerăm că excluderea articolului care prevede eventuale sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor Ordinului 2701/2011 face vulnerabilă aplicarea medotologiei. Mai mult, pentru a sublinia importanța transparenței decizionale în acest domeniu, considerăm că această prevedere trebuie întrodusă în textul Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și, până la completarea legii specifice, printr-o ordonanță de urgență.

Având în vedere slaba asumare instituțională din partea autorităților publice locale din toata țara a unui mecanism funcțional și eficient de consultare a cetățenilor, considerăm că renunțarea la această prevedere din O. M. 2701/2011 periclitează transparența proceselor decizionale într-un domeniu în care sunt interese și presiuni mari, și risc ridicat de corupție.

Trei dintre organiziile semnatare ale acestei scrisori au implementat, în perioada 2013-2014, un proiect intitulat Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin PO – DCA Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. În cadrul acestui proiect a fost evaluat modul în care au aplicat O.M 2701 municipiile reședință de județ din România. Una din principalele concluzii desprinse din analize este că, în lipsa acestui Articol 4, autoritățile publice locale ar fi tergiversat aplicarea O.M. 2701.

În multe din orașele țării, au fost parcurse etape importante și sunt proceduri destul de clare pentru asumarea obligațiilor care derivă din O.M 2701 și acele autorități publice locale care au făcut eforturi în acest sens vor considera modificarea O.M. 2701 ca lipsă de consecvență din partea autorității publice centrale.

Deşi există pârghii prin care să fie trase la răspundere autoritățile publice locale care aprobă o documentație de urbanism fără să fi parcurs etapele de consultare prevăzute de Ordinul 2701, în contextul actual, aceste pârghii sunt ineficiente pentru că presupun reacții după ce ar fi deja votate hotărârile de consiliu local pentru acele documentații și acestea ar începe să genereze efecte. Considerăm astfel absolut necesară prevenirea unor situații foarte complicate în care interesul public ar fi prejudiciat și solicităm introducerea unor sancțiuni fără echivoc şi cu aplicare imediată în plan juridic în cazul nerespectării obligațiilor ce revin administraţiilor publice locale privind participarea publicului în elaborarea documentaţiilor din domeniul planificării urbane.


Semnatari scrisoare:
Asociația ActiveWatch
Asociația pentru Tranziție Urbană
Grupul pentru Dezvoltare Locală
Centrul de Resurse pentru participare publică
Asociatia Miscarea Civica Militia Spirituala
Fundatia SynergEtica
Eruptie Anticoruptie
Organizația pentru Protejarea și Documentarea Monumentelor Istorice: Pro_Do_Mo
Asociatia Sighisoara Durabila
Asociația RPER-Fr
Asociația RPER-Ro
Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Asociația Frontul Negustoresc Obor
Fundația Pro Patrimonio
Asociația Arhiterra
Asociația Pro Democrația - Clubul București
Asociația Vira
 


Stimate domnule Prim-Ministru Victor Ponta,
Stimate domnule Ministru Liviu Dragnea,


Având în vedere Ordinul de Ministru 835/2014 prin care este abrogat articolul 4 din Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, considerăm necesară revizuirea acestuia, astfel încât cetăţenii să fie parte
în procesul de adoptare a deciziilor cu privire la aspectele ce ţin de dezvoltarea urbană a zonelor în
care locuiesc. Prin excluderea articolului care prevede eventuale sancțiuni în cazul nerespectării
prevederilor Ordinului 2701/2010, va crește riscul ca noi, cetățenii, sa nu fim parte în procesul
decizional, şi bunăoară preocupările, valorile si necesităţile cetăţenilor să rămână neintegrate în
acţiunile administrative de la nivel local. Fundamentul participării cetăţenilor este transparenţa
administrativă, ce nu poate fi realizată decât prin transfer permanent de informaţii între cetăţeni şi
administraţie şi prin accesul la procesul de adoptare a deciziilor. Pentru a asigura acest fundament,
cadrul legal ar trebui consolidat prin introducerea prevederii excluse din Ordin în textul Legii
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și prin completarea legii specifice, printr-o
ordonanță de urgență care să preia respectiva prevedere.


Totodată, democraţia participativă nu poate exista decât prin consultarea cetăţenilor şi prin
integrarea opiniilor acestora în deciziile adoptate la nivel administrativ. De aceea, instituţiile statului
trebuie să asigure respectarea acestor principii, care conferă calitate guvernării şi care, pe termen
lung, conduc la o dezvoltare locală durabilă. Cetăţenii trebuie să fie informaţi şi consultaţi în mod real
de autorităţile publice sau de alţi factori interesaţi de la nivel local cu privire la orice intervenţie
urbană, având în vedere impactul major şi de cele mai multe ori iremediabil asupra calităţii vieţii
locuitorilor. Rugăm reprezentanţii instituţiilor statului să aibă în vedere că administrarea domeniului
public se face prin consultare şi negociere, iar cetăţenii au drept de decizie asupra intervenţiilor
urbanistice.


La nivel local, în cartierul Militari din sectorul 6 al Capitalei, ne-am confruntat recent cu o
astfel de situaţie în care autorităţile locale nu au ţinut cont de faptul că orice modificare a spaţiului
public urban trebuie propusă şi agreată de cetăţenii care utilizează acel spaţiu, drept urmare a
demarat implementarea unor proiecte de modernizare a spaţiilor verzi şi de amenajare parcări fără a
se realiza o consultare publică. Rezultatele au fost catastrofale; intervenţiile urbanistice realizate au
afectat iremediabil spaţiul verde existent, iar cetăţenii sunt total nemulţumiţi pe de o parte de lipsa

 


 

ActiveWatch / CC BY 3.0