Mâine, 28.02.2017, în cadrul ședinței de Consiliu General, se va discuta modificarea Regulamentului Consiliului General. Având în vedere implicațiile pe care acest document le are asupra contactului dintre cetățeni și aleșii locali, precum și precizarea procedurilor pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a se adresa Consiliului General, ActiveWatch a transmis azi, alături de CeRe, OPTAR și Rețeaua Civică București o serie de propuneri de îmbunătățiri ale documentului.

Printre altele, am solicitat:

1. Înlăturarea prevederii care permite Președintelui de Ședință și Poliției Locale să restricționeze accesul în sala de ședință în baza unei prezumții de perturbare a ordinii publice;

2. Simplificarea procedurilor de luare a cuvântului în fața Consiliului General (în documentul aflat pe site-ul PMB, cetățenii ar trebui să participe și la ședințele Comisiilor care emit avize consultative, astfel că pentru o persoană angajată, acest lucru s-ar traduce în mai multe zile în care ar trebui să fie la dispoziția consilierilor generali);

3. o serie de îmbunătățiri cu privire la mecanismele prin care președintele de ședință poate să retragă cuvântul consilierilor generali (în opinia noastră, acest lucru afectând mandatul de reprezentare pentru consilierii aflati în opoziție).

Pentru documentul care conține sugestii de îmbunătățire a documentului, transmis Primăriei Generale, click aici.

Pentru documentul propus de Primăria Generală, click aici.

Pentru scrisoarea transmisă Primarului General și consilierilor generali, click aici.

ActiveWatch / CC BY 3.0