Din acest ghid, cititorul poate află istoricul și mecanismele de implementare a Politicii Agricole Comune, cadrul legislativ de bază și principalele instituții necesare funcționării acestei politici, câteva elemente esențiale pentru înțelegerea procesului de negociere dintre România și Uniunea Europeană în domeniul agriculturii și o succintă trecere în revistă a instrumentelor financiare actuale pentru sprijinirea sectorului agricol românesc.

Acestor informații li se adaugă o lista a principalelor surse de informare privind acest domeniu și un glosar de termeni tehnici.

Realizat în cadrul proiectului INFO RURAL - Incubator de informații privind integrarea europeană: capitolul agricultură.

Descarcă materialul

ActiveWatch / CC BY 3.0