ActiveWatch publică pachetul de propuneri, observații și modificări de revizuire a Constituției României rezultate în urma unui proces de consultare și deliberare cu alte organizații civice, în cadrul căruia deciziile au fost luate prin consens.

Propunerile au fost înaintate Forumului Constituțional și membrilor Comisiei de la Veneția, urmând ca în perioada următoare să fie trimise atât către Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României), cât și altor senatori și deputați.

Rezultate (intermediare): propunerile de modificare, ultimele variante de lucru:

- Preambul propuneri Constituție;
- Cadru instituțional;
- Dreptul la locuință;
- Drepturi;
- Propuneri politică fiscal-bugetară.

Aceste propuneri au fost elaborate în cadrul proiectului „Societatea civilă – o voce puternică în procesul de modificare a Constituției României”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

 

Totodată, la aproape două luni de la Scrisoarea deschisă adresată președintelui Senatului României și membrilor Comisiei de revizuire

ActiveWatch constată:

• Lipsa de transparență a unui proces de importanță majoră: Constituția este legea supremă a tuturor celorlalte legi; pentru toate legile, Parlamentul garantează un proces transparent, permite participarea publicului în ședințele comisiilor, dar interzice în acest caz accesul presei și al cetățenilor la ședințele Comisiei pentru elaborarea Constituției;
• modalitatea în care au fost propuse și organizate dezbaterile Forumului Constituțional, în special perioada de timp insuficientă acordată cetățenilor în a propune amendamente de revizuire a Constituției sau de a organiza dezbateri pentru colectarea de amendamente;
• letargia mijloacelor de informare în masă în asigurarea de dezbateri şi emisiuni informative pe acest subiect.

Având în vedere cele de mai sus solicităm Comisiei de revizuire a Constituției ca:

1. ședințele să fie publice: acces permanent al mass-media; transmisii on-line (folosind resursele existente ale Parlamentului); participarea cetățenilor interesați în sala de ședințe;
2. înregistrările ședințelor Comisiei să fie facute publice on-line;
3. reevaluarea calendarului privind procesul de revizuire;
4. introducerea unui mecanism prin care Comisia să primească în continuare, și după încetarea activității Forumului Constituțional, propuneri din partea unor grupuri și organizații, nu doar din partea partidelor politice parlamentare;
 

ActiveWatch / CC BY 3.0