Scrisoare deschisă
27 martie 2013

Domnului Crin Antonescu, președinte al Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României
Membrilor Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României


Stimate domnule președinte Antonescu,
Stimați membri ai Comisiei,


Vă transmitem această scrisoare pentru a ne afirma încă o dată disponibilitatea la dialog și cooperare pentru a îmbunătăți textul Constituției României și, în același timp, pentru a ne arăta îngrijorarea cu privire la carențele procesului de consultare publică în jurul acestui subiect de maximă importanță pentru viitorul țării. Noi, organizațiile semnatare, reprezentăm un spectru larg de activități ale societății civile, avem expertiză în domenii variate și activăm pentru a sprijini interesul public.


Considerăm că textul fundamental trebuie să fie înțeles, asumat și acceptat de cetățeni și că implicarea acestora în toate etapele adoptării Constituției este esențială. Ne asumăm participarea noastră la procesul de revizuire a Constituției prin trei căi. Vom transmite Comisiei propuneri concrete, argumentate, de modificare a unor articole, în domeniile noastre de expertiză, pe toată durata procesului. Vom participa activ la dezbaterile publice organizate pe marginea acestui subiect. Nu în ultimul rând, vom participa la informarea și educarea cetățenilor în legătură cu temele dezbătute, militând pentru implicarea lor activă și încurajându-i să se informeze și să decidă în conformitate cu valorile care ar trebui să definească statul de drept.


Suntem dezamăgiți și îngrijorați în legătură cu modul în care dumneavoastră, Comisia, ați ales să coordonați dezbaterea despre revizuirea Constituției. În principal, vă semnalăm următoarele probleme:


1. Ședințele Comisiei nu sunt publice. Punând în practică proiectul de regulament de organizare și funcționare a Comisiei comune (încă neaprobat de plenul Parlamentului) ați restricționat accesul mass-media și al societății civile la lucrările Comisiei. În acest proces este importantă și dezbaterea în sine, nu doar rezultatul final. Este necesar ca publicul, cetățenii, să aibă acces nemijlocit la argumentele aduse de reprezentanții săi atunci când discută diversele propuneri de revizuire, astfel încât să voteze informat la referendum. Mai mult, Constituția în vigoare precizează explicit (art. 68) că lucrările Parlamentului sunt publice și doar prin excepție pot fi secrete. Nu poate fi vorba de un secret în cazul discutării textului Constituției, a documentului fundamental al unui stat.
2. Documentele Comisiei nu sunt publice. Comisia primește propuneri din partea partidelor politice sau a parlamentarilor, dar acestea nu sunt publicate integral. Singurul document făcut public până în acest moment, sub numele de „tezele care vor sta la baza modificărilor”, conține un tabel centralizator cu propunerile de principiu ale partidelor politice parlamentare. Acestea sunt foarte vagi (spre exemplu, se vizează modificarea unor articole, dar nu este precizat în ce sens) și lipsesc argumentele în favoarea schimbărilor propuse.
3. Calendarul Comisiei nu a fost publicat. Până la acest moment, Comisia nu a publicat un calendar al întregului proces, care să includă termene clare, inclusiv pentru consultări și dezbateri care să permită participarea tuturor celor interesați. Singurele informații despre potențialul calendar provin din declarațiile de presă ale membrilor Comisiei și sunt imprecise.
4. Organizarea dialogului cu societatea este defectuoasă. Comisia a delegat către Forumul Constituțional sarcina organizărilor dezbaterilor publice. Totodată, în proiectul de regulament al Comisiei nu este prevăzut niciun mecanism prin care aceasta să primească propuneri de la alte organizații decât partidele parlamentare. Forumul Constituțional devine astfel singura cale de comunicare între Comisie și societate și nu există o minimă garanție că propunerile discutate în cadrul Forumului sunt măcar ascultate de Comisie. Considerăm că Parlamentul nu se poate deroba de responsabilitatea consultării cu cetățenii transmițând-o către alte entități, publice sau private.

Problemele semnalate arată că până în acest moment nu s-au conturat premisele unei consultări publice autentice. Revizuirea Constituției necesită o dezbatere reală care să implice atât forțele politice cât și societatea civilă și cetățenii.

În acest sens vă solicităm să remediați în cel mai scurt timp posibil carențele semnalate și să deschideți către public lucrările Comisiei, prin următoarele măsuri:
1. ședințele să fie publice: acces permanent al mass-media; transmisiune on-line (folosind resursele existente ale Parlamentului); participarea cetățenilor interesați în sala de ședințe;
2. înregistrările ședințelor Comisiei să fie publicate on-line;
3. toate propunerile primite de Comisie să fie publicate on-line;
4. să fie introdus un mecanism prin care Comisia primește direct propuneri din partea unui spectru mai larg de grupuri și organizații, nu doar din partea partidelor politice parlamentare;
5. să adoptați și să publicați un calendar adecvat întregului proces.

Ne exprimăm încă o dată întreaga disponibilitate de a participa activ, alături de reprezentanții noștri, la o dezbatere publică substanțială pe acest subiect și rămânem încrezători că veți arăta deschiderea necesară pentru a conduce o astfel de dezbatere.

Semnatari:
Active Watch – Agenția de Monitorizare a Presei
ANBCC – Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni
APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Asociația Accept
Asociația EPAS
Asociația FRONT
Asociația Mame pentru Mame
Asociația Română Anti-SIDA
Asociația Secular Umanistă din România (ASUR)
Asociația Solidaritate pentru Libertatea de Conștiință
Centras – Centrul de Asistență pentru Organizații Nonguvernamentale
Centrul de Studii în Idei Politice
Centrul Educația 2000+
Centrul FILIA
Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Centrul pentru Jurnalism Independent
CeRe – Centrul de Resurse pentru Participare Publică
ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice
Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală
Fundația Soros
Fundația Tineri pentru Tineri
Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO
Centrul Rațiu pentru Democrație
Roma Education Fund România
Societatea Academică din România
Societatea pentru Educație Contraceptivă și Sexuală
SoLib – Societatea pentru Libertate Individuală


Organizațiile semnatare împărtășesc valori comune precum respectul pentru drepturile fundamentale ale omului, nediscriminare, libertate, egalitate și militează pentru democrație și stat de drept în România. Am decis să conlucrăm pentru a participa activ cu puncte de vedere argumentate la procesul de revizuire a Constituției.
Grupul de organizații este deschis tuturor celor ce împărtășesc valorile și principiile enunțate. Dacă doriți să vă alăturați, contactați:
Ovidiu Voicu , Fundația Soros, [email protected]
 

ActiveWatch / CC BY 3.0