Către
Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

 

Referitor la: Pl-x nr. 372/2011 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare

Organizațiile semnatare solicită eliminarea art. II din proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, adoptat de Senat în sedința din 12 februarie 2013 , întrucât menținerea prevederilor din art. II încalcă atât principiile neretroactivității legii (prevăzut de art. 15 alin. 2 din Constituție), al separaţiei puterilor în stat (art. 1 alin. 4 din Constituție) și al autorităţii de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, cât și dreptul de asociere (garantat de art. 40 alin. 1 din Constituție).

Art. II din proiectul de lege prevede:

“ ART.II (1) Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia sa-si modifice denumirea , în condițiile încadrării în prevederile art. 7 alin. (3), (3/1) și alin. (3/3)-(3/5) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, precum şi prin cele aduse prin prezenta lege.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzută la alin (1) are ca efect dizolvarea de drept şi radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii, după împlinirea unui termen de 2 ani înlăuntrul căruia asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite pot utiliza, concomitent, şi denumirea iniţială.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre a instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate. ”

Aceasta înseamnă că denumirile asociațiilor/fundațiilor înființate cu respectarea legii de la acea data și validate de instanța de judecată, prin hotărâre irevocabilă, vor trebui modificate ca urmare a efectului retroactiv al noii legi, care, fără temei constituțional, nu mai recunoaște și chiar desființeaza raporturile juridice stabilite cu respectarea condițiilor din legea veche.

Este de subliniat, în acest context, că art. II din proiectul de lege repune în discuție hotărâri judecatorești irevocabile, care au stabilit cu autoritate de lucru judecat că înființarea ONG-urilor a respectat condițiile legale de la data respectivă, inclusiv cu privire la denumire.

Organizațiile semnatare atrag atenția că nu se pot schimba condițiile de înființare a unei persoane juridice printr-o nouă reglementare, aplicabilă și pentru trecut, decât prin încălcarea principiului neretroactivității legii. De asemenea, adoptarea unei legi prin care sunt desființate hotărâri judecătorești irevocabile constituie încălcarea principiilor separației puterilor în stat și al autoritășii de lucru judecat.

Pe de altă parte, în cazul asociațiilor și fundațiilor, denumirea este un element de identificare deosebit de important strâns legat de reputația acestora, de modul în care sunt deja cunoscute și percepute în societate. Este o legătură similară celei dintre persoana fizică și numele său.

Dacă s-ar adopta o lege prin care, sub sancțiunea eliminării din societate, s-ar impune unor persoane fizice să-și schimbe numele, deși a fost ales cu respectarea condițiilor legale de la data respectivă, aceasta ar fi, desigur, o lege absurdă.

Dacă o astfel de măsură pare absurdă și extrem de periculoasă în cazul persoanei fizice, pentru aceleași considerente ea este absurdă și extrem de periculoasă și în cazul persoanei juridice, al unei asociații/fundații.

Modificarea arbitrară a unor atribute esențiale ale persoanei, numele/denumirea fiind atribute la fel de importante și pentru persoana fizică și pentru persoana juridică, are drept consecință pierderea identității acelei persoane, excluderea ei din spațiul public, din societate. O astfel de practică nu are nimic de a face cu o societate democratică.

În acest context, se pune întrebarea cum își mai pot desfățura în mod normal activitatea asociațiile și fundațiile, în condițiile în care nu mai au siguranța existenței lor, adică în condițiile în care se pot trezi dizolvate pentru chestiuni ce țin de înființare (denumirea), deși instanța judecătorească a atestat irevocabil că înființarea lor a respectat toate condițiile legale, inclusiv cele privind denumirea.

De asemenea, se pune întrebarea cum vor mai putea sa funcționeze normal, să atragă noi membri, să participe la concursurile pentru finanțarea de proiecte și să se dezvolte instituțional ONG-urile dacă acestea vor fi în permanență sub amenințarea desființării pentru pretinsa încălcare a unor reguli venite din viitor pentru a rejudeca trecutul.

Această stare de gravă incertitudine cu privire la existența legală a unei asociații/fundații este de natură să împiedice exercitarea în condiții normale a dreptului de asociere, garantat în art. 40 alin. 1 din Constituție și în art. 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În concluzie , organizațiile semnatare solicită eliminarea art. II din proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, adoptat de Senat în ședința din 12 februarie 2013 .

 

Cu considerație,

Diana -Olivia Hatneanu,
Director executiv
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România- Comitetul Helsinki, APADOR-CH

În numele:

 

Agenţia de Dezvolatre Comunitară Împreună, Director executiv Gelu Duminică
Agenţia de Monitorizare a Presei ActiveWatch, Preşedinte Mircea Toma
Asociaţia Culturală ARIERGARDA, Preşedinte Daniel Vighi
Asociaţia EPAS, Preşedinte Codru Vrabie
Asociaţia MENTORCONSULT, Preşedinte Emilia Augusta Moldovan
Asociaţia Miliţia Spirituală, Preşedinte Mihail Bumbeş
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, Director Ioan Tănase
Asociaţia Peisagiştilor din România, Vicepreşedinte Diana Culescu
Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, Director Bogdan Manolea
Asociaţia Pro Democraţia, Preşedinte Cristian Pârvulescu
Asociaţia Română Anti Sida, Director Maria Georgescu
Asociaţia “Salvaţi Dunărea şi Delta”, Preşedinte Liviu Mihaiu
Asociaţia “Valea Soarelui”, Dan-Călin Tocaciu
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen : FILIA, Preşedinte Oana Băluţă
Centrul de Resurse Juridice, Director executiv Georgiana Iorgulescu
Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Director Oana Preda
Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice, Preşedinte Florin Buhuceanu
Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, Preşedinte Nicoleta Anghel
Centrul pentru Jurnalism Independent, Director executiv Ioana Avădani
Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Preşedinte Costel Popa
Centrul Român de Politici Europene, Director Cristian Ghinea
Coaliţia Sectorului Cultural Independent, Raluca Pop
Fundaţia PACT, Director executiv Ruxandra Sasu
Fundaţia PARADA, Director executiv Ionuţ Jugureanu
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Simona Constantinescu
Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Director executiv Ana Vasilache
Fundaţia Soros România, Director executiv Gabriel Petrescu
Fundaţia Speranţa Sf. Ştefan, Dan-Călin Tocaciu
FSN Alma Mater, Răzvan Bobulescu
Liga Apărării Drepturilor Omului filiala Cluj, Preşedinte Ana Luduşan
Romani CRISS, Director executiv Marian Mandache
Romanian Harm Reduction Network, Director executiv Valentin Simionov
Societate Academică din România, Preşedinte Alina Mungiu Pippidi
TERRA Mileniul III, Preşedinte Lavinia Andrei
Transparency International Romania, Director executiv Victor Alistar

ActiveWatch / CC BY 3.0