OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI – PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE

IULIE 2014-IUNIE 2016

 

PARTENERIATUL PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ

 

 

OBSERVAȚII PRELIMINARE:

 

Urmărind cu atentie, din 2012 si până astazi, documentele oficiale de mai jos

 

Planul Național de Acțiune (2012-2014),

Raportul anual de autoevaluare 

Raportul IRM privind progresul României și

Draftul Planului Național de Acțiune OGP 2014-2016,

 

și participând la majoritatea evenimentelor si acțiunilor organizate pe acest subiect, constatăm cu regret faptul că, nici până la această dată, România nu are formulată o politică publică guvernamentală coerentă și eficientă cu privire la datele deschise, ci doar o serie de angajamente pe care Guvernul României și le asumă în cadrul Parteneriatului pentru Date Deschise.

 

Lipsa capacității administrative și lipsa unui cadru legislativ va duce la perpetuarea actualei stări de fapt: slaba capacitate de implementare a propunerilor, lipsa actorilor instituționali implicați, slaba motivare a acestora, neîncredere din partea organizațiilor neguvernamentale că propunerile de idei și proiecte pot fi implementate și sustenabile etc.

 

De aceea, este nevoie de:

 

 1. Crearea și dezvoltarea unui cadru legislativ și administrativ astfel încât reprezentanții instituțiilor publice să treacă de la stadiul de simpli actori la stadiul de persoane responsabile cu implementarea și promovarea datelor deschise;
 2. Implicarea acestor persoane în elaborarea și stabilirea de acțiuni și măsuri care să vină în sprijinul angajamentelor pe care și le asumă România în cadrul Parteneriatului;
 3. Un proces de formulare și decizie asigurat într-o măsură mai mare prin suport legal - administrativ și de colaborare;
 4. Îmbunătățirea cadrului legislativ actual în vederea creșterii transparenței și a accesului la informații de interes public.

 

Dezvoltarea cadrului instituțional și de colaborare trebuie sa fie la baza oricăror angajamente pe care România și le ia în plan intern și internațional. Mai specific, ar trebui sa fie primul angajament din cele urmărite în Draft.

 

Recomandări pentru actualul Draft al Planului național de acțiune OGP:

 

 

 1. În vederea creșterii transparenței, propunem:

 

 • Publicarea centralizată pe portalul transparenta.gov.ro a informațiilor de interes public și a datelor privind transparența decizională nu doar la nivel central, ci și la nivel local;
 • Organizarea de seturi de date minimale, standardizate, care să fie colectate la nivel de instituții și autorități locale și corelarea acestora cu normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 (HG 123/2002);  
 • Modificarea Legii 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate în vederea eliminării secretului de serviciu.

 

 

 1. In vederea creșterii calității și a numărului de date deschise și utilizarea inovatoare a acestora, propunem:
 • Dezvoltarea unor aplicații electronice de management al informației și documentelor în vederea sprijinirii persoanelor responsabile, și nu numai, de date deschise din instituțiile publice în încărcarea în mediul online (pe site-ul transparenta.gov.ro, pe site-urile proprii etc) a datelor în format deschis;

Ø    Aplicația va sprijini utilizatorul în managementul informației provenind din procesele decizionale interne, informațiile publice conform Legii 544/2001, Legii  52/2003, Legii 24/2000 și HG 123/2002.

 • Dezvoltarea unei hărți instituționale în cadrul portalului transparenta.gov.ro care să includă seturi de date minimale și standardizate, provenind de la fiecare instituție în parte, în vederea identificării a acelor instituții care nu încarcă informațiile de interes public conform prevederilor;
 • Lărgirea actualei rețele pe date deschise prin identificarea și atragerea și altor organizații din domeniul privat (organizarea de competiții de dezvoltare de aplicații web, soft libere etc);
 • Publicarea în format deschis a datelor privind întreprinderile publice (companii și societăți naționale, regii autonome etc), bugetare și care țin de obligațiile de transparență instituite acestora prin OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Publicarea în format deschis a datelor privind informațiile financiare ale entităților publice așa cum sunt ele reglementate prin OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Stimularea implicării IMM-urilor în atingerea obiectivelor OGP, inclusiv prin includerea unor punctaje suplimentare pentru proiectele ce contribuie la guvernarea deschisă în programele de finanțare nerambursabilă și rambursabilă administrate de entități publice;
 • Având în vedere că unul dintre cele mai răspândite obiective tematice din cadrul Acordului de parteneriat și al viitoarelor programe operaționale îl reprezintă Creșterea accesului la tehnologiile informației și comunicației, utilizarea TIC și calitatea lor este necesară corelarea acestui obiectiv cu prevederile Parteneriatului pentru Date Deschise.

 

 1. În vederea pregătirii resurselor umane, propunem:
 • Includerea în instrumentele de training și a tutorialelor video online de instruire.

 

 1. În vederea diseminarii informațiilor referitoare la principiile OGP și promovarea conceptului de date deschise într-un mod cât mai accesibil și util, propunem:

·      Circularea unor informații minimale cu privire la datele deschise către toate instituțiile publice;

·      Includerea cerinței de transmitere a informațiilor în format deschis ori de câte ori sunt solicitate date de la nivel local (i.e. când sunt transmise rapoartele pe implementarea Legii 544/2001);

·      Eforturi de informare de la nivelul structurilor centrale către serviciile deconcentrate și descentralizate, mai ales de către ministerele ”campioane” în promovarea datelor deschise.

 

 

Ne afirmăm disponibilitatea de a participa la consultări ulterioare, mai ales în ceea ce privește propunerile concrete de implementare a măsurilor din Parteneriatul Național de Acțiune.

 

Persoane de contact:

 

Paul Chioveanu, ActiveWatch, [email protected]

Elena Calistru, Funky Citizens, [email protected]

 

Pentru a consulta documentul in format .pdf, click aici

ActiveWatch / CC BY 3.0