Conturarea percepției despre romi în viziunea mass-media, desfășurată în cadrul proiectului „Romii între stereotipuri și bune practici. Rolul mass-media în prezentarea problematicii romilor”.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de dezbateri pe tema stereotipurilor privind romii, viziunea mass-media și a cetățenilor față de această etnie, în cadrul cărora organizațiile și-au propus, alături de experți în domeniu, autorități publice responsabile la nivel local și național, precum și reprezentanți ai mass-media și ai societății civile, să abordeze diverse perspective privind schimbarea viziunii și a percepțiilor de tip stereotip ale comunității față de etnia roma într-o maniera directă și interactivă.

Cu această ocazie, au fost date publicității rezultatele unui sondaj de opinie realizat de către Compania de Cercetare Sociologică și Branding (CCSB) – cercetarea a vizat să identifice elementele de îmbunătățire sau de agravare a atitudinii mass-media în prezentarea materialelor despre romi, vizibile de la ultimul sondaj realizat în luna iunie 2011. În același timp, ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei a prezentat un studiu de caz cu privire la discursul mass-media, precum și la atitudinea care reiese din dezbaterile cititorilor pe baza articolelor analizate, iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a contribuit la reliefarea situației din România cu privire la cazuri relevante și tendințe din activitatea instituției privind discriminarea romilor în 2011.

Redam mai jos cateva dintre concluziile cele mai importante ale întâlnirii:

Mirel Palada, CCSB: „Atitudinea este una moderată, pozitivă, de încredere în general, de intensificare a unei atitudini mai permisive, mai tolerante; identificăm un val de creștere a acestei toleranțe, deși încă vorbim de niveluri majoritare de neîncredere la adresa romilor, de stereotipuri vehiculate predominant negativ, însă încetul cu încetul ne confruntăm cu o erodare a acestor atitudini preponderent negative și stereotipice la adresa lor și cu o creștere a ponderii celor care prezintă atitudini tolerante, empatice la adresa minorității rome. Pe de altă parte, identificăm și o componentă bine definită de potențial de conflict etnic. Există un nucleu dur de persoane care ar fi dispuse să recurgă la acțiuni cvasi-violente, fie violență simbolică, fie fizică la adresa minorității rome și atunci este un semnal de alarmă. În aceste cazuri, societatea trebuie să aibă grijă și, de asemenea, instituțiile politice trebuie să se abțină de la tentația de a folosi nivelurile acestea ridicate de stereotip și nucleul acesta dur în scop politic populist.” Sondajul integral poate fi consultat aici.

Cristian Pirvulescu, APD: „În primul rând, vom continua un asemenea tip de sondare pentru că trebuie să transmitem aceste semnale. Știm foarte bine că cei care comentează la diferite articole sunt o minoritate, nu sunt reprezentativi; nu sunt națiunea română; nu sunt etnia română.” Discutand despre alte etnii față de care au fost manifestate atitudini negative în trecut, președintele APD concluzionează „Totul a depins de educație, în primul rând, de calitatea școlii, de statul social și de susținerea politicilor către categoriile defavorizate, cele care sunt primele care pot să promoveze asemenea tipuri de stereotip, precum și relația cu mass-media.”

Mircea Toma, AW-AMP: „Am constatat o tendință de creștere a permisivității, de acceptare pronunțată a romilor în comparație cu ceea ce se întâmplă acum zece ani. Pe de altă parte, s-a radicalizat discursul intoleranților care în sondaje răspund « nu-i acceptăm pe romi în țară ». Aceștia probabil sunt și cei care sunt mai activi la subsolul articolelor din presă, comentarii care au devenit extrem de violente în ultima perioadă, lucru care este îngrijorător.”

Asztalos Csaba, CNCD: „Imaginea generală și tratamentul pe care îl au romii în România este un tratament pe care îl aplicăm față de o comunitate neemancipată. În ceea ce privește mass-media, subiectele anului 2011 au ramas în continuare cele legate de condiția romilor în spațiul Uniunii Europene și articolele care s-au scris pe acest subiect s-au mai echilibrat din punct de vedere al conținutului, dar subliminal au încă un conținut negativ. Este o provocare între a proteja dreptul la libertatea de exprimare și a proteja dreptul la demnitatea persoanei."

Ilie Dincă, ANR: „Trebuie sa fim în continuare convinși că putem schimba mentalitatea existentă. Este nevoie de punerea pe același nivel a educației și a locurilor de muncă. Dacă părinții nu au loc de muncă, nu-și pot trimite copiii la școală; nu pot avea locuri de muncă dacă nu au o educație corespunzatoare.”

Acest proiect este finanțat de către Agenția Națională pentru Romi (ANR) și are drept scop creșterea gradului de informare și conștientizare a presei și a cetățenilor privind situația romilor ca grup defavorizat, având ca grup țintă reprezentanții mass-media locala și centrală, purtatori de mesaje și formatori de opinie în domeniul incluziunii sociale.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Luiza Balaceanu – Coordonator relații publice, Asociația Pro Democrația, număr de telefon 0751.194.715 sau e-mail: [email protected]

ActiveWatch / CC BY 3.0