Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale își propune să trateze lipsa de transparență și comunicare precum și nivelul scăzut de accesibilitate al fondurilor europene postaderare pentru organizații neguvernamentale. O dată fază de programare depașită, au apărut dificultăți legate de faza de implementare, dificultăți cu atât mai mari cu cât instituțiile responsabile de administrarea fondurilor europene sunt nepregatite și nu au sisteme și proceduri rodate care să asigure funcționarea sistemului.


Proiectul 112 pentru Fondurile Structurale va crea o platformă de avertizare rapidă care va permite semnalarea problemelor pe care le întâmpină potențialii beneficiari și generarea de soluții pentru remedierea problemelor avertizate. Coaliția se va poziționa ca intermediar între beneficiari și instituțiile responsabile, având, pe de o parte rolul de watchdog și, pe de altă parte de partener în rezolvarea problemelor.

Pe termen lung, proiectul își propune întărirea rolului și capacității ONG-urilor de a fi deopotrivă parteneri sociali și beneficiari ai fondurilor structurale și ai fondului european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Obiective specifice:
1. Evaluarea transparenței instituțiilor responsabile cu implementarea programelor finanțate prin instrumentele structurale și prin fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală și a accesului ONGurilor la aceste programe la doi ani și jumatate de la integrare.

Evaluarea se va referi la patru dintre Programele Operaționale și la Programul Național de Dezvoltare Rurală. Instituțiile evaluate sunt cele patru autorități de management și 32 dintre organismele intermediare.

2. Construirea unui sistem de avertizare care să vizeze colectarea și remedierea dificultăților întâlnite de ONG-uri și alți beneficiari (administrația publică locală) în fazele de aplicare, contractare, implementare și evaluare a proiectelor finanțate din fonduri structurale și din fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

3. Întarirea capacității de acțiune colectivă a ONG-urilor în ceea ce privește implementarea fondurilor structurale.

Pentru atingerea obiectivelor Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe (solicitantul principal) și ActiveWatch-Agenția de Monitorizare a Presei lucrează cu Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni, Terra Mileniul III, Asociația Pro Democrația, CENTRAS – membrii ai Coaliției pentru Fonduri Structurale și cu Asociația Salvați Dunărea și Delta. De asemenea, pe parcursul proiectului vor fi implicate alte opt organizații locale.

ActiveWatch / CC BY 3.0