ACHIZIŢIILE PUBLICE VERZI AR PUTEA DEVENI LEGE ÎN ROMÂNIA
Avantaje financiare şi de mediu la îndemâna Guvernului României

COMUNITATEDURABILA.RO - prima comunitate de practică pentru dezvoltare durabilă din România - cere Guvernului să-şi reducă impactul asupra mediului înconjurător şi să economisească resurse prin adoptarea unei Legi a Achiziţiilor Publice Ecologice (verzi).

În cadrul conferinţei “Achizitii verzi pentru dezvoltare durabilă” ce are loc astăzi, 9 noiembrie la Bucureşti, experţii Comunitatedurabila.ro alături de reprezentanti ai Comisiei Europene - DG Environment, ai autoritatilor naţionale relevante, precum si ai ONG-urilor de mediu din România, discută despre necesitatea şi avantajele reglementării achiziţiilor publice verzi într-un stat european care trebuie să se alinieze la preocupările UE în direcţia dezvoltării durabile.

Cu toate că ţinta Comisiei Europene este ca minim 50% dintre achiziţiile publice să fie achiziţii “verzi”, propunerea Comunitatedurabila.ro este ca reglementările naţionale să impună o serie de praguri intermediare, începând cu o ţintă intermediară, de 10% anual. Astfel piaţa produselor verzi se va dezvolta treptat evitându-se probleme concurenţiale pentru producătorii români. Intenţia este ca în 5 ani această ţintă să ajungă la cerințele Comisiei Europene ca minim 50% din totalul valorii contractelor de achiziții publice să fie achiziții ecologice.

Conform raportului Achizitii verzi pentru dezvoltare durabilă lansat astăzi de SDD, membru inițiator al Comunitatedurabila.ro, numai prin adoptarea uneia dintre cele mai simple tipuri de achiziţie publică ecologică, Guvernul României ar putea salva anual de la tăiere cel puţin 10.000 arbori mari. Condiţia este ca toate ministerele să achiziţioneze şi să folosească numai hârtie reciclată.

În plus, potrivit calculelor experţilor Comunitatedurabila.ro, 21 milioane de euro ar putea fi economisiţi pe hârtie dacă toate proiectele POSDRU ar folosi pe toată perioada de programare numai hârtie reciclată - adică echivalentul a aproximativ 7 proiecte importante responsabile de reconversia profesională şi chiar de reintegrarea în muncă a unui număr semnificativ de persoane dezavantajate.

Aceleaşi proiecte POSDRU ar fi putut evita cheltuirea a aproximativ 2.700.000 euro si emisia a 109.820 tone CO2 numai prin recurgerea la modalităţi mai verzi de transport – precum călătoriile cu trenul şi alte mijloacele de transport în comun.

Conform raportului Salvaţi Delta, majoritatea birourilor ministeriale preferă în acest moment soluţiile mai puţin ecologice, astfel că impunerea unor ţinte obligatorii pentru achiziţii publice ecologice pare singura soluţie viabilă.

România investește în achiziții publice aproape o cincime din PIB-ul ţării şi este codaşă în ceea ce priveşte atenţia acordată achiziţiilor ecologice. Viziunea Comunitatedurabila.ro este ca această considerabilă putere de cumpărare să fie folosită pentru a alege bunuri şi servicii care au respect pentru mediu şi care pot avea o contribuţie esenţială la dezvoltarea durabilă, cu influență direct asupra pieții muncii.

“Orice produs, în timp, consumă energie, are o amprentă a emisiilor poluante, consumă apă, pe scurt, consumă bani. De cealaltă parte, orice produs ecologic economiseşte, pe termen mediu şi lung resurse, stimulează economia locală şi crearea de noi locuri de muncă. De aceea considerăm că achiziţiile verzi trebuie să devină lege” declară Costel Popa, președintele Centrului Pentru Politici Durabile, Ecopolis.

Conferinţa “Achizitii verzi pentru dezvoltare durabilă” este o activitate a proiectului "Parteneriat pentru dezvoltare durabila - proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeste in oameni!". Conferinţa poartă marca "Eveniment responsabil". Această marcă a fost creată de reţeaua Societal pentru a oferi o recunoaştere publică evenimentelor care fac eforturi pentru a atinge performanţe în următoarele patru domenii: protecţia mediului, dezvoltarea socială, dezvoltarea economică şi buna guvernare.

Pentru mai multe informaţii despre proiect consultaţi www.comunitatedurabila.ro.

deschide comunicatul în format word

ActiveWatch / CC BY 3.0