În opinia noastră, discursul public al președintelui de partid și prim-ministrului Victor Ponta, care a comparat “regimul Băsescu” cu “regimul nazist”, constituie implicit o dramatică coborâre în derizoriu a crimelor nazismului. Negarea implicită – chiar dacă neintenționată – a Holocaustului este unul dintre efectele acestei iresponsabile intervenții. În consecință, ActiveWatch consideră că este necesară o intervenție instituțională care să evalueze cu greutatea autorității publice enunțul președintelui de partid și primului ministru Victor Ponta. Acesta este motivul pentru care am decis să sesizăm CNCD.

AW solicită actorilor politici lansați deja în campanie electorală să facă efortul să elimine din temele de campanie argumentele iresponsabile ale instigării la ură interetnică, interconfesională etc.

 

București, 09.09.2014

Către: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
În atenția: Domnului Președinte Asztalos Csaba Ferenc

Domnule Președinte,

Asociația ActiveWatch, cu sediul în Str Ioan G. Bibicescu, nr 13, ap 1, sector 1, București, formulează prezenta
PLÂNGERE
privind declarația d-lui Victor Ponta, Primul Ministru al României, din cadrul intervenției telefonice avute la postul Antena 3 în seara zilei de duminică, 7 septembrie, prin care, indirect, au fost minimizate crimele holocaustului, fiind astfel supuși unui tratament degradant membrii comunităților care au fost victime ale acestui fenomen, urmând ca în baza probelor administrate să dispuneți:
• Constatarea faptei de discriminare savârșite de Primul Ministrul al României
• Sancționarea faptei de discriminare săvârșite de Primul Ministru al României cu amendă contravențională
Adresa oficială a Primului Ministru este Guvernul României, Piața Victoriei Nr 1, Sector 1, București, cod poștal: 011791.

MOTIVE
În fapt,
În data de 07.09.2014, în cadrul unei intervenții telefonice făcută pe postul de televiziune Antena 3 în cadrul emisiunii “Punctul de întâlnire”, Primul Ministru Victor Ponta a făcut următoarea afirmație:
”Nu exagerez folosind acest termen, cred că efectele asupra societăţii româneşti, lăsate de cei zece ani de regim Băsescu, sunt destul de asemătoare cu cele lăsate de regimul nazist în Germania, şi de asta spun de debăsificarea societăţii.”

În opinia noastră, discursul public al președintelui de partid și prim ministrului Victor Ponta, care a comparat “regimul Băsescu” cu “regimul nazist” constituie implicit o dramatică coborâre în derizoriu a crimelor nazismului. Negarea implicită a holocaustului este unul dintre efectele acestei iresponsabile intervenții.

În drept,
Din punctul nostru de vedere, discursul lui Victor Ponta intră sub incidența articolulului 2 (4) a OUG 137/2000 republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare:
“Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează
sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități atrag răspunderea contravențională conform prezentei ordonanțe, dacă nu intră sub incidența legii penale.”

Prin minimalizarea crimelor nazismului, Victor Ponta a supus unui tratament degradant comunitățile care au fost victime ale holocaustului, dar și toate persoanele care au fost victime ale acelui regim.

În consecință, ActiveWatch consideră că este necesară o intervenție instituțională care să evalueze cu greutatea autorității publice enunțul președintelui de partid și prim ministrului Victor Ponta.

Cu stimă,
Mircea Toma,
Președinte – Asociația ActiveWatch


 

ActiveWatch / CC BY 3.0