Către: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării Att: Colegiul Director

SESIZARE

cu privire la situația semnalată în mass media în legătură cu interdicția aplicată unor elevi de la Colegiul Național Ion Neculce de a participa la cursuri deoarece poartă părul lung. În fapt pe data de 6 martie 2012, ediția online a cotidianului Evenimentul Zilei a publicat o știre cu privire la un anunț afișat pe avizierul Colegiului Național Ion Neculce prin care elevii Fiuciuc Andrei Nicolas și Teodor Vasilescu sunt înștiințați că nu vor mai fi primiți la cursuri dacă nu se tund. Mesajul olograf a fost semnat de către directoarea Colegiului Național Ion Neculce, doamna Cătălina Olaru. De asemenea, Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului prevede la secțiunea V Sancțiuni, alineatul 2.1. aplicarea unei amenzi de 20 de RON pentru tunsoare neadecvată (băieții nu pot avea mustață, barbă și părul mai lung de 5 cm). În drept, considerăm că acțiunile dispuse de către directoarea Colegiului și prevederile Regulamentului de Ordine Interioară menționate încalcă mai multe prevederi ale Ordonanței nr. 137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Astfel, considerăm că decizia conducerii Colegiului de a nu-i primi pe cei doi elevi la cursuri și prevederile Regulamentului de Ordine Interioară reprezintă fapte de discriminare în sensul Articolului 2, alin. 1 din Ordonanța nr. 137/ 2000, care definește discriminarea ca fiind orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte condiții ale vieții publice. De asemenea, decizia de a restrânge accesul la cursuri reprezintă a încălcare a Articolului 11, alineatul 1, care stabilește următoarele: Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educație de stat sau privat, la orice formă, grad și nivel, din cauza apartenenței acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. Considerăm că decizia de a purta o anume tunsoare reprezintă o opțiune culturală, care poate fi asimilată convingerilor personale. În concluzie, solicităm CNCD să cerceteze în ce măsură acțiunile dispuse de către directoarea Colegiului Național Ion Neculce și prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al Instituției de învățământ sunt fapte de discriminare așa cum sunt ele definite de ordonanța nr. 137/ 2000. Ne întemeiem prezenta sesizare în baza art.22 alin.1 din OG 137/2000 cu modificările ulterioare. Anexăm prezentei sesizări o copie a Regulamentului de Ordine Interioară al Colegiului Național Ion Neculce și articolul apărut în legătură cu acest caz.

Cu considerație, Adrian Szelmenczi, Coordonator de proiecte Antidiscriminare

ActiveWatch / CC BY 3.0