Proiectul La școală, pentru comunitatea noastră! își propune să crească frecvența școlară și șansele de acces pe piața muncii pentru tinerii din zonele Anina și Bozovici. S-a observat că tinerii din aceste localități recunosc și sunt mândri de potențialul turistic, sportiv și cultural al localităților lor.

Astfel, proiectul își propune să pornească de la interesele elevilor și să înființeze 2 cluburi în care tinerii să deprindă abilități folositoare pe piața muncii și care au legătură cu promovarea turistică a localității lor, dar care, în același timp să-i și apropie de școală (prin condiționarea accesului la cluburi de o frecvență școlară bună).

În acest sens, elevii vor fi instruiți cu privire la modurile și posibilitățile reale de implicare a membrilor comunităților în viața localităților din care fac parte, precum și în domenii cum ar fi comunicarea, organizarea de evenimente și antreprenoriatul.

Profesorii, la rândul lor, vor fi instruiți cu privire la modul în care se poate adapta materia școlară pentru fiecare elev în parte, și vor deprinde abilități de comunicare interpersonală.

Părinții din localitate, precum și cei plecați în străinătate vor fi subiectul unei campanii de informare și conștientizare cu privire la necesitatea unei frecvențe școlare bune a copiilor lor și la metode de control a acesteia.

 

Obiectivele proiectului sunt:

A) Creșterea abilităților de viață și dezvoltarea soft skill-urilor necesare accesării pieței muncii în meserii similare celor din categoria turismului, pentru 200 de tineri, prin înființarea câte unui Club al tinerilor în fiecare dintre cele două localități în care se implementează proiectul și desfășurarea de activități care să corespundă specificului local și interesului tinerilor.

B) Dezvoltarea abilităților pentru minimum 20 de profesori pentru utilizarea metodelor de predare adaptate particularităților tinerilor în situații de risc, în vederea creșterii atractivității școlare, prin derularea unui program de formare care vizează dezvoltarea de curriculum adaptat.

C) Creșterea implicării părinților în viața școlară a tinerilor din cele două localități prin includerea a minimum 20 de părinți în activitățile proiectului și prin dezvoltarea unor mecanisme de informare și conștientizare pentru minimum 20 de părinți plecați în străinătate în ceea ce privește frecvența școlară și dificultățile cu care se confruntă copiii lor, elevi ai liceelor.

 

Proiectul ”La școală, pentru comunitatea noastră!” este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, în parteneriat cu ActiveWatch, în perioada februarie 2015-aprilie 2016 și este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

   

 

                            

ActiveWatch / CC BY 3.0