Asociația ActiveWatch a demarat seria de conferințe „Cetatea Artelor” în licee și facultăți cu profil artistic din București. Conferințele prezintă elemente de realitate românească multiculturală menite să apropietinerii artiști de conceptul diversității în cultură și artă și, de asemenea, să le ofere noi surse de inspirație.

 

Conferințele oferă liceenilor și studenților noțiuni generale despre discriminare, stigmatizare și prejudecăți, precum și informații despre istoria și cultura minorităților naționale care trăiesc în România, Toate aceste elemente au fost combinate din dorința organizatorilor de a promova idea multiculturalității în artă si de a facilita și intensifica dialogul intercultural între tinerii artiști și publicul larg.

 

Vorbitori în cadrul conferințelor sunt Mircea Toma, Ionuț Codreanu și Adrian Szelmenczi, experți în domeniul drepturilor omului cu o importantă experiență de training.

 

Conferințele “Cetatea Artelor” sunt organizate în cadrul proiectului omonim prin care ActiveWatch și Macaia au creat hub-ul artistic multicultural “Cetatea Artelor” care a antrenat în 2015 și 2016 două serii de tineri artiști, cei mai mulți dintre ei elevi ai liceelor bucureștene cu profil artistic. Proiect finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

 

ActiveWatcheste o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Prin intermediul Departamentului Antidiscriminare, este activă din anul 2004 în lupta pentru combaterea inechităţii sociale, a rasismului, a discriminării şi a intoleranţei.

 

Macaiaeste o asociație culturală care reunește tineri artiști, formatori, psihologi și traineri care au ales un stil de viață bazat pe autoeducare continuă și sharing. Ei aduc o contribuție pozitivă în comunitate prin inițierea și derularea de proiecte și programe cu impact social și cultural atât la nivel local cât și european.

ActiveWatch / CC BY 3.0