Brigada Civică Cojocna, formată din tineri romi, maghiari și români, alături de organizațiile ActiveWatch și RomanoButiQ, a organizat sâmbătă, 24 ianuarie 2015, Cafeneaua Publică Cojocna, primul eveniment public care a adus la aceeași masă reprezentanții primăriei și consiliului local, locuitorii comunității și brigada nou creată.

În cadrul Cafenelei Publice Cojocna au fost abordate prioritățile și direcțiile de dezvoltare ale comunei Cojocna, așa cum sunt fost ele percepute de tinerii membri ai comunității, dar și planul de inițiative civice dezvoltat de Brigada Civică Cojocna.

Pentru că inițiativele civice locale au nevoie de susținerea întregii comunități, membrii brigăzii au dezbătut principalele nevoi ale comunității cu locuitorii comunei, reprezentanții autorităților, persoane resursă și antreprenori locali, abordând următoarele teme:  Eveniment cultural – Ziua Multiculturală Cojocna; Servicii publice; Administrație și bună guvernare; Turism și promovarea tradițiilor. Participanții au făcut schimb de informațiiși experiență, dezbaterile rezultate reprezentând o resursă esențială pentru viitoarele acțiuni civice sau culturale organizate în comună.

Brigada Civică Cojocna este un grup de inițiativă cetățenească format din tineri (romi, maghiari, români) din comunitatea Cojocna, constituit în septembrie 2014. Membrii brigăzii au fost instruiți în tehnici de advocacy, implicare civică, drepturile omului și jurnalism cetățenesc și sunt sprijiniți să dezvolte cel puțin 10 inițiative cetățenești care să îmbunătățească viața oamenilor din comunitatea Cojocna. În anul 2015, ei vor întreține un portal web de bune practici în domeniul incluziunii și multiculturalității  - www.maimisto.ro, vor fi prezenți la ședințele publice ale consiliului local, vor dezvolta un parteneriat activ cu instituțiile publice locale pentru transparentizarea activității acestora, vor merge în vizite de studiu în alte comunități și vor organiza, împreună cu echipa proiectului, Ziua Multiculturală Cojocna. În cadrul evenimentului vor fi implicați și alți 500 de membri ai comunității, dintre care 60 de copii și adolescenți.

Brigada Civică Cojocna este un proiect de inițiativă civică locală prin care ActiveWatch, RomanoButiq și Consiliul local Cojocna își propun să dezvolte spiriul civic local și să promoveze valorile democratice, în special multiculturalitatea, în comunitatea rurală interetnică Cojocna (jud. Cluj), prin acțiunile amintite mai sus. De asemenea, proiectul implică și alți 30 de cetățeni din comunitate, care vor fi instruiți în domeniul antreprenoriatului, iar o parte dintre aceștia vor fi consiliați pentru demararea unei afaceri.

 

Brigada Civică Cojocnaeste un proiect derulat de ActiveWatch împreună cu RomanoButiQ și Consiliul Local Cojocna, în perioada august 2014 – iulie 2015 și este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 72242 EUR.

ActiveWatch / CC BY 3.0