Achizitii publice

Achizitii publice

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE

Denumire proiect: “Capacitate pentru urbanism participativ aplicat-CUPA”, Cod SMIS 40713
Denumire contract: ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE

citeste articolul »Publicat: Miercuri, 24 aprilie 2013 · comentarii

Achizitie echipamente

INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE

Denumire proiect: “Capacitate pentru urbanism participativ aplicat-CUPA”, Cod SMIS 40713
Denumire contract: ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE

Stimate domn/Stimata doamna,

Va transmitem invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect achizitia de echipamente.

citeste articolul »Publicat: Miercuri, 10 aprilie 2013 · comentarii

Achizitie servicii formare profesionala - management de proiect

INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIA DE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ – MANAGER DE PROIECT

Denumire proiect: “Capacitate pentru urbanism participativ aplicat-CUPA”, Cod SMIS 40713
Denumire contract: ACHIZIȚIA DE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA, CPV 80340000-9

Stimate domn/Stimata doamna,

Va transmitem invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesioală.

citeste articolul »Publicat: Miercuri, 10 aprilie 2013 · comentarii

Anunț achiziție servicii de proiectare site-uri WWW

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I. RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului PO DCA 40713 "Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat – CUPA" prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative, servicii de proiectare site-uri WWW.

citeste articolul »Publicat: Marti, 26 martie 2013 · comentarii

Anunţ achiziție servicii audit

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I. RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului PO DCA 40713 “Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat – CUPA” prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, servicii de audit.

citeste articolul »Publicat: Luni, 25 martie 2013 · comentarii

Anunț achiziție servicii comunicare, informare și promovare proiect

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I. RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului PO DCA 40713 “Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat – CUPA” prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, servicii comunicare, informare și promovare proiect (servicii de publicare anunț lansare / încheiere proiect).

citeste articolul »Publicat: Joi, 31 ianuarie 2013 · comentarii

';